Tropikalny gotyk

afryka.org Kultura Sztuka Tropikalny gotyk

W warszawskim CSW Zamek będzie można obejrzeć niezwykłą wystawę. Już sam jej tytuł, “Tropikalny gotyk” przyciąga uwagę. Co kryje się za tymi słowami?

O wystawie

Wystawa Tropikalny gotyk poddaje interpretacji tradycję europejskiej kultury i sztuki. Rozpatruje figurę Innego w klimacie dalekim od laboratoryjno-akademickiej wiwisekcji na egzotycznym ciele Innego. Stwarza osobliwą sytuację, w której oświecony, europejski obserwator spotyka się ze zjawiskami odbiegającymi od jego codziennej percepcji. Kolonialna mimikra ściera się z postawą świata zachodniego.

Brytyjczyk Adam Latham już od dawna interesował się kolonialną historią swojego kraju. Przeglądał archiwa ze zdjęciami, do których pozowali uśmiechnięci panowie i panie w bieli otoczeni ciemnoskórą służbą oraz mężczyźni w korkowych kapeluszach z upolowanym tygrysem. Latham wykorzystuje w swoich precyzyjnych rysunkach estetykę psychodelicznych plakatów, aby groteskowo skomentować kolonialną przeszłość. Często wprowadza do
nich tekst, który tworzy kolejny poziom odbioru. Prace Adama Lathama to głównie akwarele o rozbudowanych detalach i psychodeliczne, pełne ironii rysunki w stylistyce lokującej się między Celnikiem Rousseau a Robertem Crumbem.

Urodzony na Wyspach Zielonego Przylądka Alberto Tavares jest zafascynowany sztuką europejskich awangard. Konstruuje kolaże w stylu pierwszych awangard, które eksplorowały sztukę afrykańską. W ten sposób artysta komentuje zjawisko mechanicznej reprodukcji obrazów i wzorów z Afryki. Tavares z przedmiotów odzyskanych i papieru ściernego tworzy puzzle, z których widz może próbować ułożyć pewną całość. Obaj artyści specjalnie z okazji wystawy zaprojektowali limitowaną edycję sygnowanych plakatów – będzie je można kupić na wernisażu i podczas trwania wystawy. W ramach wernisażu odbędzie się muzyczny performance grupy Skinjobs z Londynu. Zespół tworzą Adam Latham i Richard Cash.

Dlaczego „Tropikalny Gotyk”?

Punktem wyjcia dla wystawy jest kategoria ‘tropikalnego gotyku’ wykreowana przez pisarzy
i badaczy z krajów kolonizujcych. Brytyjscy, francuscy oraz hiszpańscy koloniści
przeszczepiali na egzotyczny grunt zachodnioeuropejskie metody opisywania obcej im
rzeczywistości. Wykorzystując znane z literatury sformułowanie próbowali zrozumieć
skolonizowane kraje. Pojęcie to używane było wobec podbitych krain afrykańskich oraz
południowoazjatyckich od połowy XIX wieku.

Kolonizatorzy wyruszajcy na podbój nowych terenów znali je jedynie z ‘Orientalnej’ lub
gotyckiej literatury produkowanej w Europie, będącej jedynie fantazyjnym wyobrażeniem
pisarzy. Na miejscu okazywało się w konfrontacji z autentycznym krajobrazem i kulturą
skolonizowanych narodów ich wyobrażenia znacznie odbiegały od rzeczywistości.
W miarę szybkiego rozrastania się europejskich kolonii następował proces asymilacji
podbitych grup etnicznych. Przez przymusową edukację tubylcy absorbowali europejską
kulturę, język i obyczaje. W ramach oporu wobec zaistniałej sytuacji zaczęli oni podkreślać
niesamowitości swoich krain stosując utworzone przez Europejczyków kategorie
„tropikalnego gotyku”.

Poprzez zaskakujące odwrócenie wykorzystania pojęcia ‘Tropikalny Gotyk’ zostało ono
przypisane do kultury skolonizowanych narodów. Do tej pory używana jest ta kategoria przez
badaczy postkolonializmu jako forma oporu wobec narzuconych europejskich kulturowych
kanonów.

O artystach

Adam Latham (ur. w 1981 roku w Lancaster, Lancashire), malarz, rysownik, finalista konkursów plastycznych m.in. prestiżowego EAST International w Norwich (2006), absolwent Wydziału Malarstwa w Royal College of Art w Londynie (2005). Od 2009 roku działa w grupie Skinjobs. Mieszka i pracuje w Londynie.

Alberto Tavares (ur. w 1979 roku na Wyspach Zielonego Przylądka), malarz, twórca instalacji i kolaży, organizator i autor eventów muzyczno-kulturowych z muzyką afrykańską oraz innych wydarzeń związanych z kulturą Afryki. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Wimbledon College of Art w Londynie. Mieszka i pracuje w Londynie.

Co? Gdzie? Kiedy?

A d a m L a t h a m
A l b e r t o T a v a r e s
TROPIKALNY GOTYK
i n s t a l a c j a , r y s u n e k , k o l a ż
Galeria Laboratorium, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa.
Otwarcie wystawy 20.08.2010, godz. 18.00
Wystawa czynna do 19.09.2010
Kuratorzy:
Katarzyna Szydłowska i Konrad Schiller

 Dokument bez tytułu