O tożsamości w literaturach Afryki

afryka.org Kultura Książki O tożsamości w literaturach Afryki

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się ciekawa publikacja, zatytułowana “Kalejdoskop afrykański”, którą można polecić osobom zainteresowanym literaturą Afryki.

We wstępie do książki pod redakcja Renaty Diaz-Szmidt i Małgorzaty Szupejko, który napisała Ewa Siwierska, czytamy:

Książka jest cenną pozycją, wnoszącą znaczący wkład do badań nad współczesnym piśmiennictwem afrykańskim. Autorzy tej pracy zbiorowej, związani z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, są specjalistami w zakresie wielu dyscyplin: literaturoznawstwa, filologii, translatoryki i socjologii. Choć wykorzystują różne metody badawcze, mają wspólny przedmiot zainteresowania. Jest nim rola języka i dzieła literackiego nie tylko jako wyrazu ekspresji twórczej, ale także jako źródła odniesienia do rzeczywistości społecznej, politycznej i kulturowej. W świetle zaprezentowanych w książce rozważań na czoło wysuwa się problematyka szeroko pojętej tożsamości w jej wymiarze  etnicznym, narodowym, kulturowym, społecznym, jednostkowym, religijnym i językowym, kształtowanej lokalnie albo też pod zewnętrznymi wpływami. Temat przewodni spaja rozważania autorów, tworząc logiczną i spójną strukturę zawartości (obszerny wstęp i cztery rozdziały: „Tożsamość tworzona poprzez język”, „Tożsamość a dialog międzykulturowy”, „Tożsamość a kwestie genderowe i kobiece”, „Tożsamość w sytuacjach katharsis i wyłaniająca się z rozpaczy”).

Podjęta w książce problematyka tożsamości z punktu widzenia afrykańskich intelektualistów wpisuje się (…) w aktualne, interdyscyplinarne kierunki dociekań naukowych nad skutkami globalizacji oraz w dyskurs o dialogu międzykulturowym.

Polecamy!

Kalejdoskop Afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku.

 Dokument bez tytułu