JESIENNA AKADEMIA EDUKACJI GLOBALNEJ – AFRYKA

afryka.org Bez kategorii JESIENNA AKADEMIA EDUKACJI GLOBALNEJ – AFRYKA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej we współpracy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej zapraszają do udziału w Jesiennej Akademii Edukacji Globalnej – Afryka. Termin: 19 – 24 października 2009-07-14Miejsce: Warszawa

Szkoła realizowana jest w ramach projektu „Uczelnia wyższa wobec problematyki edukacji rozwojowej. Teoretyczne i praktyczne perspektywy wdrażania edukacji rozwojowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej – Wyzwania dla rozwoju Afryki w XXI wieku”, który jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Projekt skierowany do studentów uczelni wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków pedagogicznych i społecznych. Zagadnienia z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej pojawiają się na wszystkich szczeblach edukacji. Jednak z powodu różnych czynników (braku czasu, niewystarczającej wiedzy edukatorów) są one pomijane lub marginalizowane. Akademia jest pierwszą tego typu inicjatywą skierowaną studentów. Chcemy wyposażyć w niezbędne narzędzia i wiedzę pierwszą grupę edukatorów, która poprzez swoją pracę i przyszłe projekty pomoże przybliżyć coraz szerszym kręgom odbiorców zagadnienia z tych dziedzin. W tym roku nasz działania nakierowane są na Afrykę.    Głównym celem, jaki postawiliśmy sobie jako organizatorzy, jest przybliżenie różnorodnych kultur kontynentu afrykańskiego oraz problemów globalnych i rozwojowych mieszkańców kontynentu, jak również dostarczenie wiedzy umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia projektów rozwojowych i międzykulturowych oraz sposobów ich realizacji. Uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z osobami z organizacji pozarządowych non–profit działających w obszarze edukacji międzykulturowej i globalnej i prowadzących działalność wolontaryjną na rzecz Afryki i Afrykanów. (Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość nawiązania współpracy). Osoby zainteresowane udziałem w Jesiennej Akademii Edukacji Globalnej – Afryka proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego i przesłanie go w wersji elektronicznej wraz ze swoim CV do Kamili Gut na adres e-mail kamillla.gut@gmail.com do dnia 25 września. A w wersji papierowej do dnia 5 października na adres:  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Ul. Szczęśliwicka 40 02-353 WarszawaZ dopiskiem: Jesienna Akademia Edukacji Globalnej – AfrykaDodatkowe informacje pod adresem mailowym: projekt.MSZ.APS@gmail.com.Udział w szkole jest bezpłatny. Organizator pokrywa również koszty zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnicy są zobowiązani do pokrycia jedynie kosztów transportu.Dodatkowe informacje dotyczące Akademii i całego projektu znajdują się na stronie internetowej: www.zr_aps.repulika.pl.www.aps.edu.pl www.polskapomoc.gov.pl.

 Dokument bez tytułu