II Festiwal Afrykański – dzień 3

afryka.org Bez kategorii II Festiwal Afrykański – dzień 3

Konferencja Międzynarodowa na rzecz Afryki zakończona sukcesem!

Dziś Afrykańskie Koło Naukowe wraz z gośćmi przybyłymi na Konferencję zrobiło kolejny ogromny krok na drodze dialogu polsko – afrykańskiego. Tym razem skupiliśmy się na ocenie sytuacji kontynentu afrykańskiego i propozycjach rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy obecnego stanu.

O godzinie 9:00 gospodarze – Sali Kubica oraz Errol E.T. Muzawazi – dokonali uroczystego otwarcia tego ważnego wydarzenia, ściśle związanego z obchodami 45-lecia solidarności Afryki.

„Podczas gdy inne kraje świata mogą spokojnie kroczyć naprzód, Afryka musi biec…” Po tym wstępie głos zabrał patron Konferencji Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Karol Musioł, życząc Afryce zjednoczenia i podkreślając to, co łączy wszystkich ludzi – podobne myślenie, pragnienie pokoju i sprzeciw wobec wszelkiej niesprawiedliwości.

O godzinie 10:00 rozpoczął się cykl sześciu prezentacji dotyczących afrykańskich wspólnot gospodarczych. Prezentacji dokonali nasi szanowni goście, będący ekspertami w sprawach gospodarki Afryki. Wszyscy, opowiadając o działalności kolejnych wspólnot, skupiali uwagę słuchaczy na tym, jak istotne jest scalanie gospodarki państw afrykańskich, jak ważne jest, aby unikać sztucznych podziałów i fragmentacji. Mówcy przedstawiali różnego rodzaju statystyki oraz liczby, tworząc realny obraz Afryki i ukazując potrzebę liberalizacji i uprzemysłowienia państw tego kontynentu. Sukcesem zakończyła się też organizowana w Krakowie po raz pierwszy telekonferencja na żywo z Afryki Południowej, w czasie której Prof. Chris Landsberg z Uniwersytetu w Johannesburgu zajmował się społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi aspektami życia w Afryce. Zwrócił on uwagę słuchaczy na potrzebę reintegracji w czasie, kiedy następuje globalizacja, podkreślił wagę demokratyzacji i umocnienia instytucji.

Po wysłuchaniu interesujących prezentacji uczestnicy Konferencji mieli okazję poznać, jak ubierają się Afrykańczycy, jak się poruszają i tańczą. Wszyscy z zachwytem podziwiali pokaz mody zorganizowany przez Yugę Buassa, po czym z radością udali się na przerwę obiadową, aby posilić się i zregenerować siły przed kolejną dawką wiadomości naukowych. A było czego słuchać – gość z Centrum Informacji ONZ przedstawił problemy Afryki, takie jak bieda, AIDS, wysoka śmiertelność dzieci i kobiet w ciąży, przy rozwiązaniu których Organizacja Narodów Zjednoczonych wciąż pomaga.

            Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat współpracy Afryki z Unią Europejską oraz ciekawego rozważania na temat „Rozwój a zmiana kulturowa”, w którym Prof. Ryszard Vorbrich ukazał relacje pomiędzy rozwojem gospodarczym krajów a zmianami w ich kulturze oraz zaprezentował dwa rodzaje rozwoju – jednoliniowy w kierunku państw zachodnich, odchodzący od tradycjonalizmu w stronę nowoczesności i drugi – wieloliniowy, uwzględniający uwarunkowania kulturowe, dążący raczej do „harmonizacji”.

            Na koniec Prof. Andrzej Flis przykuł uwagę słuchaczy prezentacją różnych koncepcji czasu, który w Aryce okazuje się być doświadczany a nie mierzony, który jest tam postrzegany subiektywnie, a nie jako zewnętrznie narzucony porządek.

            Po krótkiej przerwie prezenterzy dokonali podsumowania, w którym zaakcentowali, jak ważne dla rozwoju jest bezpieczeństwo i pokój, skupili się wokół roli elity jako warstwy stymulującej rozwój oraz zaproponowali język i edukację jako instrumenty postępu. Padło także pytanie o wkład krajów rozwiniętych w proces integracji gospodarki państw afrykańskich, o wykorzystanie dostępnych środków, rolę Afrykańczyków działających poza kontynentem oraz o możliwość zmiany mentalności społeczeństwa, które powinno byś świadome zmian, zaangażowane i mądrze prowadzone.

            Kiedy już zakończono dyskusję panelową i uroczyście podziękowano gościom, czas zechciał nam umilić Cracow Gospel Choir. Wydarzenie zamknęła parada jedności, podczas której powiewały flagi wszystkich 53 krajów afrykańskich.

            „W jedności siła!” to słowa, którymi Jej Ekscelencja Pani Lizeth Pena, Ambasador Angoli rozpoczęła uroczystą kolację z udziałem prezenterów i organizatorów. I tak w przyjemnej atmosferze oraz z okrzykiem „Niech żyje Unia Afrykańska!” zakończyliśmy Konferencję Międzynarodową na rzecz Afryki, za której przygotowanie dziękujemy wszystkim organizatorom. Podziękowania składamy także szanownym gościom, którzy zechcieli podzielić się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą oraz uczestnikom, bez których Konferencja nie mogłaby się odbyć.

Gratulujemy sukcesu i do zobaczenia na kolejnej konferencji już za rok!

 

Tymczasem zapraszamy na jutro! A będzie się działo: od 15:00 do 19:00 będziecie mogli obejrzeć afrykańskie filmy dokumentalne, a o 20:30 (Uwaga! Zmiana planów!)  zapraszamy do pubu „Od Nova” przy ulicy Grodzkiej 50 na koncert zespołu Foliba z Wrocławia!

 

Dodatkowo, chcieliśmy podziękować Wojtkowi Wocławowi i Mateuszowi Magierowskiemu za poprowadzenie dyskusji podczas wczorajszego Wieczoru Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!

 

 Dokument bez tytułu