“Czarno na białym”

afryka.org Kultura Książki „Czarno na białym”

Ukazała się kolejna książka w języku polskim, która omawia losy znanych Afroamerykanów. “Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę” została wydana z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA.

Jedna z nielicznych tego typu publikacji na rynku polskim, nawiązująca do problemu rasizmu w Stanach Zjednoczonych oraz jego rozmaitych przejawów. Powszechnie dostępne produkty kultury popularnej dają często powierzchowny i wyrywkowy, a przez to niekompletny bądź wręcz zafałszowany, obraz historii i teraźniejszości “Czarnej Ameryki”, dlatego też “Czarno na białym” może odegrać ważna rolę porządkującą ten obraz poprzez pokazanie palety zjawisk na przykładzie dokonań jednostek, które wywarły istotny wpływ zarówno na kształtowanie pozycji Afroamerykanów jako jednej z najważniejszych mniejszości w wielokulturowym tyglu, jak i na sposób, w jaki postrzegają sami siebie i są postrzegani przez innych.

Teksty zawarte w książce przedstawiają biografie i opis dokonań Afroamerykanów, którzy odegrali dużą rolę w dziejach USA: w dziedzinie literatury: Ed Bullins, LeRoi Jones/Amiri Baraka,Toni Morrison. James Baldwin; polityki: Martin King, Jr., Malcolm X. , Barack Obama; muzyki: Muddy Waters, John Coltrane, sztuki: Bill T. Jones; kultury popularnej: Jay-Z , Spike Lee i innych.

Książka nie jest encyklopedią, historią czy kompendium, lecz raczej przykładowym “otwarciem” pola, które do tej pory prezentowane było wyłącznie w wymiarze cząstkowym.

Jej promocja odbędzie się w dniu 13 października,o godzinie 17.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 w holu.

Zapraszamy!

FAI

 Dokument bez tytułu