AKoN wraca pełną parą w roku 2009 – 10

afryka.org Bez kategorii AKoN wraca pełną parą w roku 2009 – 10

Konkurs! (http://e-afryka.ovh.org/articles.php?lng=pl&pg=384) Zapraszamy. Do wygrania książki Gogo’s Kitchen – kulinaria Afryki Południowej.


Quiz o Afryce

Zasady gry.1. Konkurs jest otwarty w dniach od 1 września do 1 października2. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania. 3. Pytania składają się z dziurawców oraz pytań jednokrotnego wyboru.4. Odpowiedzi przesłać na akon.uj@gmail.com5. Losowanie odbędzie się w pierwszym tygodniu października.6. Osoby, które wygrały zostaną powiadomione w tym samym tygodniu, gdzie można odebrać książkę.1. Jak nazywają się wiatry wiejące z Sahary_______________2. Suahili toa. nazwa czekoladyb. nazwa plemieniac. nazwa językad. nazwa kraju3. Kilimandżaro znajduje się wa. Keniib. Ugandziec. Tasmaniid. Tanzanii4. Co oznacza słowo „Karibu” a. dzień dobryb. dziękujęc. dowidzeniad. proszę5. Jakie królestwo w Afryce nazywane jest „królestwem w niebie”?_________________6. Kraj w którym wydobywa się szlachetny kamień Tanzanit to_____________7. W jakim mieście i na którym stadionie odbędzie się finał mistrzostw świata w piłce nożnej?_____________, __________________.8. Ile oficjalnych języków jest w RPA?_______________________9. W jakim kraju znajduje się źródło Nilu?______________________10. W których krajach Afrykańskich mówi się po portugalsku?11. Co to jest djembe?12. Wymień 3 przyczyny kolonializmu.13. Tadeusz Kościuszko walczył o prawa niewolników z Afryki w Ameryce Północnej.a. Prawdab. Fałsz14. Jakie miasto w Afryce jest najbardziej zaludnione?

 Dokument bez tytułu