7 Dni Afryka: Patriota z Nigerii

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Patriota z Nigerii

Mija kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Odchodzą kolejne osoby, które uczestniczyły w tym wydarzeniu. Wciąż jednak żywa jest pamięć. Również o tak niecodziennych powstańcach, jak August Agboola O’Brown, z pochodzenia Nigeryjczyk, który mieszkał w przedwojennej Polsce, walczył w Powstaniu, a nasz kraj opuścił już po wojnie.

Kiedy czytam, po raz kolejny o Agbooli, cieszę się, że postać, która ocalała dzięki projektowi fundacji „Afryka Inaczej”, na trwałe wpisała się we wspomnienia z okazji wybuchu sierpniowego zrywu stolicy. Co więcej, w naszemiasto.pl tytuł nie pozostawiał wątpliwości – „Patriota z Nigerii. Jazzman Ali w Powstaniu Warszawskim”.

Dr Zbigniew Osiński przypomina, że Agboola, pseudonim Ali, walczył w batalionie „Iwo – Ostoja” majora Jerzego Antoszewicza. Zajmował się łącznością i stacjonował w regionie ulic: Wspólna, Marszałkowska i Hoża, gdzie w tamtym czasie mieszkał.

Przykład Agbooli dowodzi, że do świadomości polskich ludzi mediów i społeczeństwa, bardziej przemawiają tacy „nasi bohaterowie”. Odkrywanie takich właściwie zwyczajnych ludzi, nie-herosów, ale ludzi z krwi i kości, jest jednym ze sposobów na przeciwdziałanie dyskryminacji. W końcu Nigeryjczyk też może być patriotą.

Przeczytaj książkę „Afryka w Warszawie”.

Paweł

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu