Warsztaty przeciwko mowie nienawiści w sieci

afryka.org Polecamy Warsztaty przeciwko mowie nienawiści w sieci

W dniach 19-20 września w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie odbędą się warsztaty dla młodych aktywistów internetowych na temat przeciwdziałania mowie nienawiści w sieci.

Uczestnicy nauczą się, jak rozpoznawać mowę nienawiści w Internecie i w jaki sposób jej przeciwdziałać, jak tworzyć i opracowywać materiały foto i video, które będą stanowić zawartość stron internetowych oraz jak wyszukiwać i przygotowywać treści wykorzystując do tego portale internetowe.

Warsztaty organizowane przez Fundację Batorego razem z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programu Obywatele dla Demokracji wpisują się w prowadzoną przez Radę Europy kampanię przeciwko mowie nienawiści w sieci. Ma ona na celu zwalczanie przejawów mowy nienawiści, dyskryminacji i rasizmu w Internecie poprzez dostarczenie młodym internautom i organizacjom młodzieżowym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Kampania, zainaugurowana 22 marca 2013 r. przez Radę Europy  jest częścią projektu Młodzież przeciw Mowie Nienawiści  w Sieci , prowadzonego w okresie 2012-2014.

Więcej: http://www.nohatespeechmovement.org/

 Dokument bez tytułu