Rekomendacje działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego

afryka.org Czytelnia Afropolska Rekomendacje działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego

Fundacja „Afryka Inaczej” działa od 2008 roku. Od początku zajmuje się kwestiami dotyczącymi postrzegania Afryki i jej mieszkańców w Polsce oraz osobami pochodzenia afrykańskiego, które zamieszkały między Odrą a Bugiem. W tym czasie udało się nam trzykrotnie przebadać polską opinię publiczną, trzykrotnie przeprowadzić monitoring polskich mediów i po raz pierwszy poznać opinie osób pochodzących z Afryki lub polsko-afrykańskich rodzin. Teraz przedstawiamy rekomendacje działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego.

Chcemy, aby zebrana przez nas wiedza służyła szerokiemu gronu instytucji, mediów i organizacji zajmujących się tematami dotyczącymi Afryki i osób pochodzących z tego kontynentu. W tym celu przedstawiamy rekomendacje przygotowane przez zespół złożony z osób pochodzenia afrykańskiego: dr Margaret Amakę Ohia-Nowak i Mamadou Dioufa. W niniejszym opracowaniu dzielą się one swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, jakie warto uwzględnić w planowaniu działań, kształtowaniu krajowych polityk dotyczących migracji i cudzoziemców, i które są ważne osób mogących doświadczać dyskryminacji ze względu na kolor skóry czy pochodzenie.

Chcemy, aby to opracowanie wraz z innymi publikacjami powstałymi w ramach projektu „Afryka po polsku” przyczyniły się do lepszego zrozumienia istoty problemów i pozwoliły poznać potrzeby osób pochodzenia afrykańskiego[1].

Zespół Fundacji „Afryka Inaczej”

Pobierz opracowanie tutaj.

Opracowanie powstało w ramach projektu „Afryka po polsku” dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.


[1] Publikacje Fundacji „Afryka Inaczej” do przeczytania i pobrania na www.afryka.org/media/publikacje/

 Dokument bez tytułu