Afrykanin w Twoim mieście!

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Afrykanin w Twoim mieście!

Fundacja „Afryka Inaczej” od 2008 roku prowadzi działania z zakresu dialogu międzykulturowego w Warszawie. Większość z inicjatyw „Afryki Inaczej” dotyczyła społeczności afrykańskiej , torując osobom pochodzącym z Afryki, drogę do przestrzeni publicznej, w której możliwe stało się spotkanie z ich polskimi sąsiadami. W ten sposób następowało wzajemne poznanie, kluczowe dla zaistnienia zjawiska integracji.

Większość działań bezpośrednich, przeprowadzonych w szkołach i na ulicach, miała miejsce w Warszawie, która jako stolica i największy ośrodek miejski w Polsce, od lat przyciągała najwięcej migrantów z różnych stron świata. Chociaż migranci z Afryki nie należą do najliczniejszej grupy, to jednak ze względu na inny kolor skóry i towarzyszący kontynentowi afrykańskiemu zespół stereotypowych wyobrażeń o jego mieszkańcach, obecny w świadomości Polaków, są zbiorowością wyróżniającą się wśród różnych grup obcokrajowców, którzy znaleźli się nad Wisłą.

Nasze działania prowadziliśmy również w innych miastach w Polsce, w zależności od zapotrzebowania, zgłaszanego przez różne instytucje i samych Afrykanów w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu. Działania te nie miały jednak tak trwałego wsparcia, jak projekty realizowane w Warszawie. Na podstawie tych doświadczeń, a przede wszystkim monitoringu mediów przeprowadzonego w okresie od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 i badania opinii publicznej, zrealizowanego w 2015 roku, przygotowaliśmy niniejszy zbiór rekomendacji. Obejmują one zbiór wniosków wynikających z analizy sytuacji w Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu – miastach objętych w szczególny sposób badaniami i monitoringiem, z uwzględnieniem mowy nienawiści i mediów regionalnych.  Mogą one posłużyć do przygotowania kolejnych przedsięwzięć i rozwiązań, i są jednocześnie zachętą do podejmowania podobnych działań w innych miastach Polski, szczególnie tam, gdzie powstają problemy związane z integracją obywateli państw pozaeuropejskich – nie tylko osób pochodzenia afrykańskiego.

Wyniki przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, że wyraźnie cierpimy na deficyt dialogu, który jest podstawą do zapobiegania mowie nienawiści i agresji wobec obcokrajowców, szczególnie tych o innym kolorze skóry. Poprzez dialog dokonuje się integracja, która zapobiega izolacji społeczności cudzoziemców, tworzeniu się zamkniętych skupisk, budzących tak wiele dyskusji w trwającej obecnie debacie na temat migrantów i uchodźców w Unii Europejskiej.

Mamadou Diouf i Paweł Średziński, Fundacja „Afryka Inaczej”

Pobierz rekomendacje i folder “Afrykanin w Twoim mieście!”

Pobierz i przeczytaj raport.

Poznaj wyniki badań opinii publicznej.

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.


 Dokument bez tytułu