Afryka w Olsztynie!

afryka.org Polecamy Afryka w Olsztynie!

W Olsztynie będzie znowu głośno o Afryce. A to wszystko za sprawą afrykańskiej diaspory w stolicy Warmii. Organizatorzy olsztyńskich Dni Afryki przygotowali naprawdę dużo atrakcji.

W programie:

27.05.2008
Ogólnopolska konferencja naukowa nt.: Ugrupowania polityczne i ruchy społeczne w Afryce

godz. 11.00-11.20 Otwarcie konferencji

JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.
Ambasador RPA, Febe Potgieter-Gqubule
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki prof. dr hab. Andrzej Olubiński, prof. zw.
Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
Dyrektor IHiSM dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM
Dyrektor INP dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof. UWM

godz. 11.20-12.00 Obrady plenarne

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (Warszawa), Zmienność sojuszy. Meandry politycznych elit czadyjskich
prof. dr hab. Selim Chazbijewicz (Olsztyn), Działalność stowarzyszenia Braci Muzułmańskich w krajach Afryki Północnej
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Olsztyn), Partia Narodowa w Afryce Południowej – od pełni władzy do upadku

godz. 12.00-12.15 Dyskusja
godz. 12.15-12.30 Przerwa na kawę

godz. 12.30-14.30 Obrady

ks. dr Adam Romejko (Gdańsk), Rola abp. Desmonda Tutu w walce z apartheidem
dr Krzysztof Trzciński (Warszawa), Wizja pańswa pozapartyjnego w myśli Kwasi Wiredu, czyli o utopii wypływającej z doświadczenia
dr Degefe Gemechu (Olsztyn), Problemy legalności partii politycznych w Etiopii
mgr Anna Radłowska (Wrocław), Fenomen partii dominującej w systemach politycznych wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej
dr Edward Jaremczuk (Elbląg), Rola ABACO i Josepha Kasavubu w powstaniu Demokratycznej Republiki Kongo
lic. Alain Tamou (Olsztyn), Socio-political movements in Cameroon since 1982
dr Bara Ndiaye (Olsztyn), Ruchy społeczno-polityczne we Francuskiej Afryce Zachodniej
dr Jacek Łapott (Szczecin), Czy w Afryce jest jeszcze miejsce na tajne związki – rzecz o stowarzyszenu Awa w plemieniu Dogon (Mali)

godz. 14.30-16.00 Przerwa
godz. 16.00-17.15 Obrady

mgr Ewa Prądzyńska (Szczecin), Stowarzyszenia ton i dyow u Bambara w Mali
dr Adam Michałek (Warszawa), Obecność Tradycyjnych Religii Afrykńskich w dynamice innowacji religijnych Czarnej Afryki
dr Lucjan Buchalik (Żory), Bin Laden i Al-Kaida w świadomości mieszkańców Afryki Zachodniej
mgr Katarzyna Podyma (Żory), Być muzułmaninem w Afryce. Islam – pomiędzy religią a ruchem społecznym – praktyka dnia codziennego
mgr Akhmed Dzhantamirov (Olsztyn), Powstanie Mahdiego w Sudanie

godz. 17.15-18.00 Dyskusja i podsumowanie obrad 

Imprezy towarzyszące:

25-26.05.2008
godz. 16.00-20.00 Warsztaty taneczne
Seynabou Mar (Senegal)

/Miejski Ośrodek Kultury, Spichlerz, ul. Piastowska 13/

27-28.05.2008
godz. 11.00-16.00
Wystawa rękodzieła
Centrum Kultury i Sztuki Afrykańskiej TERANGA
(Kraków)

Wystawa zdjęć Małgorzaty Jastrzębskiej pt. "Pod słońcem Afryki"

Wystawa prac dziecięcych
Przedszkole Artystyczno-Teatralne "Dorotka"
w Olsztynie
/Centrym Humanistyczn UWM, ul. Kurtza Ortbitza 1, hol przy Sali Teatralnej/

28.05.2008
godz. 14.00 Koncert "Barwy Afryki"
Tradycyjne pieśni w języku wolof – Grupa "Jigen" (absolwentki Instytutu Neofilologii UWM)
Pokaz tradycyjnych strojów afrykańskich (studentki Instytutu Neofilologii)

Specjalny gość koncenrtu: grupa Ikenga Drummers
/muzyka etniczna, będąca połączeniem tradycyjnych rytmów afrykańskich i polskich z elementami high life, rocka oraz afro jazzu/
/Centrum Humanistyczne UWM, ul. Kurtza Orbitza 1, Sala Teatralna/

godz. 18.00 Spotkania z literaturą afrykańską
Dyskusja o współczesmej literaturze kobiecej z udziałem m.in. Febe Potgieter-Gqubule (Ambasador RPA), prowadzenie Bernadetta Darska
Wystawa zdjęć Iwony Anny Ndiaye pt. Kobieta w Senegalu
Degustacja dań kuchni afrykańskiej
/Miejski Ośrodek Kultury, Spichlerz, ul. Piastowska 13/

Bara Ndiaye 

 Dokument bez tytułu