7 Dni Afryka: Polskie media milczą o Dniu Afryki

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej 7 Dni Afryka: Polskie media milczą o Dniu Afryki

25 maj, jak co roku, cały świat obchodzi Dzień Jedności Afrykańskiej. Tak już się utarło, że ten 25, jest dniem, kiedy Afryka ma swoje święto. W Polsce wciąż zapomniane. Przejrzeliśmy polskie media i oto wyniki tego przeglądu.

W pierwszym śniadaniu TOK FM mogliśmy usłyszeć krótką wzmiankę o sześciu okazjach do świętowania, i obok Dnia Stemplarza, pojawił się Dzień Afryki. I to właściwie byłoby na tyle, nie licząc publikacji w sieci, o ograniczonym zasięgu.

Czym zajęły się tego dnia media? Super Express napisał o wojnie w Rwandzie. Tysiące ofiar, ludobójstwo i różnice między Tutsi a Hutu, zajęły tabloid z okazji Dnia Afryki, który nie jest obchodzony przecież w związku z tym tragicznym wydarzeniem w historii, jakim była rwandyjska rzeź.

A może lepiej było w telewizji? Tego dnia zdecydowanie mało tej Afryki, na szklanym ekranie się pojawiło. Tym, co mogło wzbudzić jeszcze jakieś zainteresowanie, była strzelanina w tunezyjskiej bazie.

I właściwie nie stało się nic, w końcu Afryka jest daleko stąd. A jednak. Nie pamiętamy o święcie, które tak naprawdę jest świętem ludzkości. W końcu człowiek pochodzi z Afryki.

Paweł

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

 Dokument bez tytułu