Wiele narodów czy jeden naród

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Wiele narodów czy jeden naród

Czytając oficjalne dane statystyczne dowiemy się, że w 1900 roku na Madagaskarze żyły ponad 2 miliony osób, 75 lat później ponad 7 milionów, a teraz 18. Że 55 procent Malgaszów to ludzie poniżej 20 roku życia, zaś 26 procent mieszkańców „Czerwonej Wyspy” osiadło w miastach. Za tymi liczbami ukrywają się dwie grupy, które łączy wspólny język. Są nimi côtiers (ludzie z wybrzeża) i ludzie z wyżyn centralnych.

Madagaskar to połączenie Afryki i Azji. Z jednej strony południe i zachód, gdzie krajobraz wyspy przypomina wschodnioafrykańską sawannę. Z drugiej, na wyżynach, w środku Madagaskaru zobaczymy pola ryżowe, podobne do tych w południowo-wschodniej Azji. Tacy są też Malgasze. Taki jest Madagaskar. Wyspa na skrzyżowaniu dwóch kultur.

Antropolodzy dzielą Malgaszów na 18-20 grup etnicznych. Jednak w malgaskim kontekście, gdzie większość ludzi mówi tym samym językiem, obok tych podziałów istnieje jedna tożsamość. Przejawia się ona w kilku wspólnych elementach życia codziennego. Po pierwsze wszystkich Malgaszów łączy szacunek z jakim traktują zmarłych (razana) i związane z tym specjalne uroczystości. Po drugie jest ten sam historyczny podział społeczny na trzy warstwy – arystokracja, zwykły lud i niewolnicy bądź ich potomkowie. Są jeszcze inne cechy wspólne jak obrzezanie dzieci, praktykowanie astrologii czy też niektóre koncepcje władzy.

Malgaskie społeczeństwo dzieli się też na dwie grupy ze względu na miejsce ich zamieszkania. Pierwsza z nich, côtiers, to ludzie mieszkający na wybrzeżu wyspy. Druga to ci, którzy żyją w środku wyspy, na wyżynach. I to właśnie ten podział jest znacznie trwalszy niż kilkanaście grup etnicznych wymienianych przez antropologów.

Jeszcze innym podziałem, który można zastosować podczas omawiania malgaskiego społeczeństwa są regiony geograficzne wyspy – wschodnie i zachodnie wybrzeże, wyżyny centralne, południowy-zachód i Masyw Tsaratamana.

Na zakończenie warto dodać, że na Madagaskarze mieszkają też inne grupy narodowe, które przybyły na wyspę dopiero później i ich pojawienie się miało często związek z istnieniem francuskiej kolonii. Są to Komorczycy, Francuzi, Hindusi i Chińczycy. Jednak zdecydowaną większość mieszkańców tego „ósmego kontynetu” stanowią Malgasze.

(kofi)

 Dokument bez tytułu