Więcej ludzi w miastach

afryka.org Wiadomości Więcej ludzi w miastach

Liczba mieszkańców afrykańskich miast wzrośnie o ponad 400 milionów do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2000 – donosi opublikowany właśnie raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA). Z kolei już w 2008 roku w miastach na całym świecie będzie żyło więcej ludzi niż na terenach wiejskich.

W 2000 roku w miastach Afryki mieszkało 294 mln osób. 30 lat później ma być ich 749 mln. Większość ludzi – raport wspomina o 80 procentach – będzie wtedy żyła w krajach określanych jako rozwijające się.

Według autorów raportu przeniesienie punktu ciężkości ze wsi do miast, gdzie migruje coraz więcej osób, jest bardzo widoczne w Etiopii. To w stolicy tego kraju, Addis Abebie został zaprezentowany raport UNFPA. Szacuje się, że poziom urbanizacji w Etiopii osiągnie 25 procent w 2020 roku. Oznacza to, że za 13 lat ¼ Etiopczyków będzie mieszkać w ośrodkach miejskich.

Fakt, że więcej ludzi będzie mieszkać w miastach wcale nie musi poprawić ich sytuacji – czytamy w raporcie. – Bardzo często ich sytuacja pogarsza się po przyjeździe do miasta. A jeżeli rządy nie podejmą żadnych działań, aby temu zapobiec, duża część Afrykańczyków może żyć nadal w ubogich dzielnicach.

(lumi)

 Dokument bez tytułu