Wciąż nie ma decyzji w sprawie kontrowersyjnego protokołu

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Wciąż nie ma decyzji w sprawie kontrowersyjnego protokołu

Kraje Unii Europejskiej (UE) nie podjęły decyzji w sprawie protokołu dotyczącego rybołówstwa między Marokiem a UE. Głosowanie w tej sprawie zostało przesunięte o kilka dni.

Brak decyzji wynika z przyczyn proceduralnych. Chociaż w czasie środowego spotkania nie doszło do omówienia treści protokołu, dwa państwa, Dania i Szwecja otwarcie wypowiedziały się przeciwko proponowanemu porozumieniu. Z kolei Hiszpania, która byłaby jego największym beneficjentem i za prawo głównie hiszpańskich rybaków do połowów w wodach kontrolowanych przez Maroko, płaciliby wszyscy obywatele, należy do największych zwolenników protokołu.

Protokół proponuje połowy statków rybackich z obszaru UE na wodach, gdzie kontrolę sprawują Marokańczycy. Część z nich jest okupowana i należy do terytorium Sahary Zachodniej. Połowy w zachodniosaharyjskich wodach byłyby pogwałceniem międzynarodowego prawa. Maroko nie ma bowiem możliwości rozporządzania wodami należącymi okupowanej ziemi. Protokół jest też niezgodny z oczekiwaniami Saharyjczyków.

WSRW

 Dokument bez tytułu