afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! UE łamie prawo

Opinia prawników Parlamentu Europejskiego nie pozostawia wątpliwości. Połowy w wodach należących do obszaru Sahary Zachodniej, których dokonują europejskie statki, są pogwałceniem międzynarodowego prawa.

Opinia unijnych prawników potwierdza bezprawny charakter eksploatacji zachodniosaharyjskich wód na mocy porozumienia w sprawie rybołówstwa, które zostało zawarte przez Unię Europejską (UE) i Maroko, roszczące sobie prawo do Sahary Zachodniej. Zgodnie z zapisami tego porozumienia statki państw należących do UE mogą korzystać z łowisk u wybrzeży Sahary Zachodniej, traktując je jako integralną część Maroka. Stoi to jednak w sprzeczności z międzynarodowymi rezolucjami, przyjętymi m.in. przez ONZ, które wyraźnie podkreślały, że to miejscowa ludność powinna mieć prawo do korzystania z surowców naturalnych, w tym z zasobów ryb, a nie okupujące zachodniosaharyjskie terytorium Maroko. Saharyjczycy zostali jednak z tego porozumienia wykluczeni i ich prawo do zasobów ojczystej ziemi, przesunięto na Marokańczyków.

W świetle opinii zespołu prawników pracującego dla Parlamentu Europejskiego porozumienie z Marokiem jest niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi i łamie międzynarodowe prawo. Wszelkie ustalenia dotyczące Sahary Zachodniej powinny być konsultowane z Saharyjczykami, zgodnie z zasadą prawa rdzennej ludności do zamieszkiwanej przez nią ziemi.

sz

 Dokument bez tytułu