Trzydzieści lat Zimbabwe

afryka.org Wiadomości Trzydzieści lat Zimbabwe

30 lat temu, w Rodezji, dzisiejsze Zimbabwe, rząd kierowany przez Iana Smitha zgodził się przekazać władzę jej rdzennym mieszkańcom. Przekazanie miało trwać dwa lata.

Porozumienie pomiędzy białą mniejszością rządzącą w Rodezji a rdzennymi Rodezyjczykami było możliwe dzięki mediacji amerykańskiego sekretarza stanu Henry'ego Kissinger'a.

Wcześniej przejęcie władzy przez potomków białych kolonistów doprowadziło do wieloletniego konfliktu. 24 września 1976 roku pojawiła się nadzieja na jego zakończenie.

Porozumienie przewidywało powstanie rządu tymczasowego. Sprzeciwiło się mu środowisko rodezyjskiej opozycji, żądając absolutnego wycofania ludzi pokroju Smitha z polityki. Tak naprawdę spokój do Rodezji wrócił dopiero cztery lata później, ale rok 1976 stał się przełomem w dziejach dekolonizującego się Zimbabwe.

(ps)

 Dokument bez tytułu