Symbol okupowanego kraju

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Symbol okupowanego kraju

Od momentu ogłoszenia niepodległości przez mieszkańców Sahary Zachodniej, reprezentowanych przez Front Polisario, kraj ten znajduje się pod marokańską okupacją. Nie ma własnej waluty, nie wydaje dowodów osobistych, ale ma flagę. To właśnie ona umacnia zachodniosaharyjską tożsamość narodową.

Flaga Sahary Zachodniej została przyjęta 27 lutego 1976 roku, w dniu ogłoszenia niepodległości. Wcześniej służyła działaczom Frontu Polisario, ponieważ to oni opowiedzieli się za niezależnością swojej ojczyzny.

Kilka miesięcy wcześniej, w listopadzie 1975 roku, Hiszpania zgodziła się na oddanie swojej kolonii w ręce Maroka i Mauretanii. Tej decyzji nie zaakceptowali Saharyjczycy. Ogłaszając niepodległość zdecydowali się na trudną walkę, porównywaną przez niektórych do starań Palestyńczyków o utworzenie własnego państwa. Ale to nie palestyńska flaga stanowiła pierwowzór tej z Sahary Zachodniej.

Flaga Sahary Zachodniej to połączenie kolorów symbolizujących panarabizm (te same, które zostały zastosowane w palestyńskiej fladze, a także w wielu flagach państw arabskich). Każdy z nich ma oznaczać arabską dynastię albo erę w dziejach świata arabskiego. Czarny to kolor flagi proroka Mahometa. Biały jest symbolem dynastii Omajjadów. Zielony jako swój kolor przyjęli Fatymidzi. Natomiast czerwonego używali muzułmańscy władcy Afryki Północnej i Andaluzji. W środkowym białym pasie, który przebiega wzdłuż flagi, znalazła się gwiazda i półksiężyc. Stanowią one symbole islamu. Są one w kolorze czerwonym. Prawdopodobnie nawiązują do podobnego symbolu z flagi Algierii, która jako jedyny sąsiad Sahary Zachodniej, wspiera jej mieszkańców w dążeniu do niepodległości.

Od czasu ustanowienia zachodniosaharyjskiej flagi minęło już ponad 30 lat. Sahara Zachodnia nadal nie może wyzwolić się spod marokańskiej kontroli.

(kofi)

 Dokument bez tytułu