Somalia: Wprowadzą szariat

afryka.org Wiadomości Somalia: Wprowadzą szariat

Somalijski prezydent Sharif Sheikh Ahmed postanowił wprowadzić szariat jako prawo obowiązujące w Somalii. W ten sposób chce spełnić postulaty islamistów domagających się wprowadzenia islamskiego prawodawstwa.

Ahmed spotkał się właśnie z przedstawicielami somalijskiej opozycji. Wśród nich najważniejszą siłę stanowią islamiści. Domagali się oni wprowadzenia szariatu jako warunku niezbędnego do zawarcia porozumienia.

Decyzja Ahmeda ma związek z ubiegłotygodniowymi walkami między siłami rządowymi a radykalnymi islamistami z ugrupowania Shebab. Ci ostatni dążą do utworzenia w Somalii islamistycznego państwa. Walczą też o wycofanie wszystkich obcych sił wojskowych. Po wycofaniu się Etiopczyków, w Somalii stacjonuje wciąż niewielki kontyngent sił Unii Afrykańskiej (UA).

Ahmed ma nadzieję, że wprowadzenie szariatu umożliwi zakończenie somalijskiego konfliktu, który trwa już od 1991 roku.

ostro

 Dokument bez tytułu