Saharyjscy rybacy przeciwko wykluczeniu

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Saharyjscy rybacy przeciwko wykluczeniu

Trzy organizacje zrzeszające rybaków saharyjskich zebrały się pod siedzibą Związku Rybaków Morskich w Al-Ujun, aby potępić dyskryminację i wykluczenie jakich doświadczają na rynku pracy.

Protestujący są absolwentami Technikum Rybołówstwa Morskiego w Al-Ujun. Twierdzą, że pomimo wykształcenia, marokańscy urzędnicy uniemożliwiają im podjęcie pracy.   

,,Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Maroku, a nie tutaj. Co za tym idzie, to marokańscy absolwenci dostają pracę w Al-Ujun i Ad-Dakhla. Nie mamy szans, żeby konkurować z nimi o pracę we własnym mieście” – mówi jeden z protestujących.

W oświadczeniu wydanym w dniu protestu, trzy organizacje ( Stowarzyszenie Ennawras, Stowarzyszenie Kobiet Saharyjskich ds. Rybołówstwa i Saharyjskie Zrzeszenie Rybackie) domagają się, aby rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy praktyczne były przeprowadzane na szczeblu lokalnym. Stwierdzają również, że w pierwszej kolejności powinno się zatrudniać miejscowych absolwentów, również kobiety. W Al-Ujun do egzaminów praktycznych powinny być dopuszczeni Saharyjczycy.

Oświadczenie wzywa też rząd Maroka, aby umożliwił  rybakom z Ad-Dakhla pracę na statkach z systemem RSW (służy on do transportu żywych ryb). Liczna flota takich statków wyrusza na połów właśnie z Ad-Dakhla.

Na koniec, organizacje wyrażają stanowisko, że saharyjskim rybakom powinno się zezwolić na czerpanie korzyści z lokalnych zasobów rybnych. Obecnie nie mają takiego pozwolenia.

WSRW, tłum. Szymona Dolata

 Dokument bez tytułu