RPA: 20 procent gotowych na wyjazd

afryka.org Wiadomości RPA: 20 procent gotowych na wyjazd

Dwadzieścia procent Południowoafrykańczyków zamierza wyemigrować, bądź poważnie rozważa taką możliwość.

Dla 55 procent kluczową rolę w podjęciu decyzji o emigracji stanowi poziom przestępczości, wszechobecna przemoc i korupcja. W znacznie mniejszym stopniu przyczynami są rosnące koszty życia i niepewna sytuacja gospodarcza – 19 procent, i polityka rządu – 13 procent. Największy odsetek osób noszących się z zamiarem wyjazdu jest w najmołodszej grupie badanych i wśród Poudniowoafrykańczyków w wieku średnim (przediał 18-44 lat). Wyniki są o tyle niepokojące, że problem emigracji dotyczy tej części społeczeństwa, która zastępuje najstarsze pokolenia. Tym bardziej, że najczęściej emigruja osoby wykształcone.

Spośród tych, którzy chcą wyemigrować tylko 27 procent będzie stać na wyjazd z RPA. Aż 51 procent wie, że na pewno nie posiada środków umożliwiających emigrację z południowej Afryki.

Krajami, gdzie Południowoafrykańczycy chcieliby wyjechać są kolejno – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia. Dla 88 procent respondentów, tym co czyni te państwa atrakcyjnymi są możliwości zatrudnienia i prowadzenia interesów. Co ciekawe, ponad 1/3 badanych jako dodatkowy powód podaje chęć poznania nowego kraju i nowych, różnych kultur.

4 procent pytanych przyznało, że zachęca swoje dzieci do opuszczenia RPA. Jednak aż 85 procent nie zachęcało do tego pomysłu nikogo. 1/3 Południowoafrykańczyków zna osoby, które wyemigrowały z ich kraju w ciągu ostatnich pięciu lat. Wśród tych emigrantów, znanych respondentom, większość postanowiła zmienić kraj zamieszkania z racji wysokiej przestępczości.

Tych, którzy nie chcą wyjeżdżać z RPA jest 47 procent. 17 procent nie rozważało w ogóle takie możliwości.

A za co Południowoafrykańczycy kochają swoją ojczyzną? 46 procent lubi RPA za klimat i przyrodę. Tylko 18 procent badanych kocha RPA ze względu na mieszkańców tego kraju.

Badanie zostało wykonane przez firmę Synovate na reprezentatywnej grupie 600 osób, pochodzących z dziewięciu prowincji RPA.

ostro

 Dokument bez tytułu