Pasterze a zmiany klimatu

afryka.org Wiadomości Pasterze a zmiany klimatu

Do 2010 roku ponad 250 milionów ludzi w Afryce nie będzie miało dostępu do wystarczającej ilości wody, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby – twierdzą specjaliści analizujący zmiany klimatyczne.

„Codzienne skutki zmian klimatu, takie jak podwyższenie temperatury czy niepewność pory deszczowej powodują, że ludzie są coraz bardziej narażeni na niebezpieczeństwo” – twierdzi Charles Ehrhart z CARE International, koordynator programu pomocowego dla ofiar zmian klimatu. Program, który ma na celu łagodzenie skutków humanitarnych zmian klimatycznych, jest prowadzony pod auspicjami ONZ i Unii Afrykańskiej, ale do dyskusji zaproszono również przedstawicieli pasterzy i rolników z krajów Rogu Afryki oraz wschodniej i południowej części kontynentu.

Ehrhart twierdzi, że do 2020 roku zmiany klimatyczne mogą spowodować poważne braki w zasobach wody, degradację ziemi uprawnej, obniżenie zbiorów i podwyższenie ryzyka chorób bydła, co może obniżyć produkcję rolną w regionie nawet o 50%. W dalszej konsekwencji, ludzie pozbawieni zbiorów i wody będą cierpieć głód, a także migrować na niespotykaną dotąd skalę, szczególnie z terenów wiejskich do miast. „W samym Rogu Afryki żyje obecnie ponad 20 milionów pasterzy, którzy głównie koncentrują się na znalezieniu cennej wody dla swoich stad” – dodaje Ehrhart.

Jeszcze większym problemem może być to, że ludzie nie będą chcieli już dłużej zmagać się z niesprzyjającym środowiskiem i powtarzającymi się klęskami żywiołowymi. Dlatego już dzisiaj należy zwiększyć nakłady na inwestycje w infrastrukturę w rejonach najbardziej dotkniętych, aby przygotować się na jeszcze cięższe czasy.

Reprezentanci pasterzy z Etiopii, Kenii, Tanzanii, Południowego Sudanu i Ugandy również prezentują swój punkt widzenia i podają listę najpilniejszych potrzeb, których zaspokojenie może pomóc w adaptacji do zmieniającego się klimatu. Wymieniają przede wszystkim pomoc w edukacji, dostęp do infrastruktury, zmniejszenie marginalizacji i różnic majątkowych. Moses Ndiyaine, pasterz z Tanzanii sugeruje nawet stworzenie specjalnego światowego funduszu dla pasterzy, który pomagałby im w stworzeniu mechanizmów wczesnego ostrzegania o suszach i powodziach, wspierałby opiekę weterynaryjną i lobował u lokalnych rządów.

Wygląda to na listę pobożnych życzeń kolejnej grupy ludzi, poszkodowanej w Afryce przez zmiany klimatu. Na razie jednak przedstawiciele organizacji pomocowych i pasterzy zgadzają się, że należy stworzyć jasny obraz zagrożeń i potrzeb humanitarnych, które są związane ze zmianami klimatycznymi, a potem postarać się o pomoc, która będzie skuteczna i da szansę pasterzom na bezpieczne i opłacalne kontynuowanie swojego zawodu.

maru, IRIN

 Dokument bez tytułu