Odłożą broń na święta

afryka.org Wiadomości Odłożą broń na święta

Główne ugrupowanie rebeliantów w Delcie Nigru, ogłosiło krótkie zawieszenie broni na czas świąt Bożego Narodzenia. Buntownicy obiecali, że w tym okresie nie będą atakowali instalacji wydobywczych i nie porwą żadnych obcokrajowców, zatrudnionych w przemyśle naftowym.

Oświadczenie to wydał Ruch Wyzwolenia Delty Nigru, który jest odpowiedzialny za serię ataków na obiekty należące do firm eksploatujących ropę naftową, a w rezultacie za spadek jej wydobycia w Nigerii o 1/5, co wpłynęło na wzrost cen tego surowca na światowych rynkach.

Zawieszenie broni nastąpi 25 grudnia br. i potrwa jedną dobę, aby w ten sposób nawiązać do atmosfery świąt. Ruch gwarantuje jego przestrzeganie przez cały, wyznaczony dzień. Problem w tym, że nie jest jedynym ugrupowaniem rebeliantów w Delcie. Z zamieszania w tym rejonie korzysta szereg innych watażków, którym nie chodzi raczej o wyzwolenie roponośnych obszarów na południu Nigerii.

Pierwotnie, rebeliantom takim jak ci, należący do Ruchu Wyzwolenia Delty Nigru chodziło o przyznanie mieszkańcom Delty praw do dochodów z lukratywnych kontraktów między nigeryjskim rządem a naftowymi koncernami. W świetle obowiązującego prawa, dysponentem roponośnych pól jest rząd a nie ludzie z Delty.

Paradoksalnie mieszkańcy rejonu ujścia Nigru, żyjący na najbogatszym w ropę obszarze Afryki Zachodniej, nie mają nic z tego, że na ich ziemi powstały instalacje eksploatujące „czarne” złoto.

(lumi)

 Dokument bez tytułu