Niger: Tuaregowie mają problemy

afryka.org Wiadomości Niger: Tuaregowie mają problemy

Tuaregowie z Nigru znajdują się w coraz trudniejszym położeniu. Ich przekleństwem są złoża uranu, które leżą na terytorium zamieszkanym przez ten lud nomadów.

O te złoża zabiegają wielkie firmy. Nikt jednak nie zabiega o Tuaregów, których próbuje usunąć się z ich ziem. A to, że na tych ziemiach eksploatuje się uran, nie oznacza, że Tuaregowie otrzymują z tego tytułu rekompensatę bądź udział w zyskach z wydobycia. Co więcej, w wyniku eksploatacji złóż uranu, woda, z której korzystają jest radioaktywna. Stężenie radioaktywnych substancji w tej wodzie przekracza już dziesięciokrotnie dopuszczalną normę. Ludzie zaczynają chorować na choroby, których wcześniej nie odnotowywano w tym regionie.

Dla władz Nigru Tuaregowie są tylko problemem. Od lat trwa konflikt między rządem w Niamey a tuareskimi mieszkańcami Północy.

Więcej o Tuaregach z Nigru w reportażu telewizji Al-Jazeera.

lumi

 Dokument bez tytułu