Nieetyczne rybobranie Brukseli

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Nieetyczne rybobranie Brukseli

Unia Europejska płaci Maroku za połów ryb na wodach należących do okupowanej przez ten kraj Sahary Zachodniej. Western Sahara Resource Watch (WSRW), organizacja monitorująca eksploatację zachodniosaharyjskich zasobów naturalnych, uruchomiła właśnie specjalną petycję, pod którą może podpisać się każdy, kto sprzeciwia się połowom w wodach Sahary Zachodniej.

“Żaden kraj na świecie nie uznał aneksji Sahary Zachodniej przez Maroko” – czytamy w petycji. “Mimo to, Unia Europejska nadal płaci miliony euro rządowi Maroka za pozwolenia na połów ryb w wodach należących do Sahary Zachodniej. Rybołówstwo UE na wodach Sahary Zachodniej, prowadzone w ten sposób, powinno być natychmiast przerwane!

Maroko konsekwentnie odmawia współpracy w procesie dekolonizacji Sahary Zachodniej, łamiąc w ten sposób ponad 100 rezolucji ONZ określających prawo Saharyjczyków do samostanowienia. Jednocześnie, rząd Maroko regularnie łamie prawa człowieka w stosunku do tych Saharyjczyków, którzy mają odwagę głosić swoje poglądy polityczne. Żaden z krajów UE nie uznał okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko.

W tym kontekście współpraca z Maroko przy eksploatowaniu bogactw naturalnych Sahary Zachodniej jest wysoce nieetyczna, a także niweczy wysiłki ONZ zmierzające do pokojowego zażegnania konfliktu w tym regionie świata.

Według ONZ, bogactwa naturalne Sahary Zachodniej nie mogą być eksploatowane bez poszanowania woli i interesów mieszkańców tych terenów. Mimo to, UE płaci pieniądze swoich podatników rządowi Maroko za prawo dostępu do wód okupowanej Sahary Zachodniej bez najmniejszej nawet konsultacji z Saharyjczykami.

Państwa Unii Europejskiej mają prawny i moralny obowiązek zakończyć torpedowanie zainicjowanego przez ONZ procesu pokojowego w Saharze Zachodniej oraz są zobowiązane do poszanowania prawa Saharyjczyków do decydowania o swoim kraju i jego zasobach naturalnych. Wzywamy Komisję Europejską do natychmiastowego zaprzestania wydawania licencji wszystkim statkom UE prowadzącym połowy na wodach Sahary Zachodniej i domagamy się zaprzestania jakichkolwiek połowów prowadzonych przez UE na tych wodach, aż do pokojowego rozwiązania konfliktu w tym regionie.”

Petycja jest dostępna również w wersji polskiej. To polscy europosłowie będą odpowiadać za kształt przyszłej polityki UE wobec Maroka. Dlatego tak ważne jest, aby pod petycją podpisali się również Polacy – twierdzi WSRW.

Podpisz petycję!

SZ

 Dokument bez tytułu