NIE wierceniom w poszukiwaniu ropy naftowej w Saharze Zachodniej

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! NIE wierceniom w poszukiwaniu ropy naftowej w Saharze Zachodniej

Już ponad 150 organizacji na całym świecie podpisało list skierowany do Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywający ją do potępienia Maroko za kontynuowanie wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej w Saharze Zachodniej! Zachęcamy polskie organizacje pozarządowe do podpisania listu. Jest jeszcze na to czas, do 10 kwietnia!

Treść listu, dostępnego do podpisania online pod adresem http://goo.gl/forms/r8jbPAKY2v.

Organizacje podpisane pod listem wzywają Radę Bezpieczeństwa ONZ do natychmiastowego potępienia wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej zainicjowanych przez Maroko, a także wezwania Maroko do wypełnienia zobowiązań z planu rozwiązania konfliktu z 1988 i zorganizowania referendum w Saharze Zachodniej.

Opinia Prawna ONZ ze stycznia 2002 roku przygotowana na zlecenie Rady Bezpieczeństwa jasno wskazuje, że poszukiwanie źródeł i wydobywanie ropy naftowej z terytorium niesamodzielnego Sahary Zachodniej jest złamaniem prawa międzynarodowego, tak długo jak nie jest prowadzone za zgodą i na korzyść ludności zamieszkującej terytorium.

Jak dotychczas, Maroko przyznało 7 licencji na wiercenie w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu, nie szanując jednoznacznej w tym temacie Opinii Prawnej ONZ. W lutym 2015 r. amerykańska firma Kosmos Energy Ltd we współpracy ze szkocką firmą Cairn Energy Plc zakończyły pierwsze w historii konfliktu wiercenia testowe na wodach terytorialnych Sahary Zachodniej. Takie firmy jak Total SA, Glencore Plc i inne prawdopodobnie pójdą w ich ślady.

Wszystkie zaangażowane firmy połączyły siły z państwową marokańską firmą ONHYM operując na terenie Sahary Zachodniej poza międzynarodowo uznawanymi granicami Maroko. Firmy ignorują protesty ludności Saharyjskiej (zamieszkującej te terytoria przed marokańską inwazją w 1975 r.), a także Frontu Polisario – ich politycznych reprezentantów legalnie uznawanych na forum międzynarodowych.

Żaden kraj na świecie nie uznaje uzurpowanej przez Maroko władzy nad terytorium Sahary Zachodniej. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że pretensje Maroko do tego terytorium są bezpodstawne. ONZ uznaje Saharę Zachodnią za terytorium niesamodzielne i ostatnią kolonię Afryki. Saharyjczycy mają niepodważalne prawo do samostanowienia – zadecydowania o przyszłym statusie prawnym swojego terytorium i losie surowców naturalnych. Niestety, Maroko wciąż panuje nad większością terytorium Sahary Zachodniej łamiąc prawa człowieka Saharyjczyków żyjących na tych obszarach. Połowa ludności saharyjskiej zmuszona jest do życia jako uchodźcy w najbardziej nieprzyjaznych miejscach algierskiej pustyni.

Zaangażowanie firm wydobywczych poprzez umowy z marokańskim rządem spowoduje, że Maroko będzie miało jeszcze mniejszą motywację do wypełniania swoich obowiązków w zgodności z prawem międzynarodowym. Co więcej, taki stan rzeczy poważa wiarę Saharyjczyków w pokojowe rozwiązanie konfliktu. Działania rządu Maroko zmierzające do rozwoju wydobycia ropy na terytoriach Sahary Zachodniej podważa starania negocjacyjne ONZ w celu znalezienia sprawiedliwego i długoterminowego rozwiązania konfliktu.

Ani Maroko, ani zaangażowane firmy nie mają prawa do pomijania prawa Saharyjczyków do samostanowienia. Nie może dojść do żadnych wierceń na terytorium Sahary Zachodniej, dopóki Saharyjczycy nie będą mieli możliwości wyegzekwowania prawa do samostanowienia i podjęcia wolnej decyzji o statusie politycznych ich terytorium.

Więcej informacji: Jakub Skrzypczyk, saharazachodnia@afryka.org

 Dokument bez tytułu