Mamadou Diouf wybrany Przewodniczącym

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Mamadou Diouf wybrany Przewodniczącym

Mamadou Diouf, fundator i Dyrektor Programowy Fundacji “Afryka Inaczej” został Przewodniczącym Komitetu polskich obchodów Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego.

18 grudnia 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło, że 1 stycznia 2011 r. rozpoczną się obchody Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego.

Rezolucja A/RES/64/169 ustanawiająca obchody Roku powołuje się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.„

Obchody Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego mają na celu wzmocnienie działań krajowych oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej w kontekście praw obywatelskich i politycznych; praw do korzystania z dóbr gospodarczych, kulturowych i społecznych oraz prawa do integracji i udziału we wszystkich politycznych, gospodarczych i kulturowych aspektach życia społecznego.

Obchody Roku promują lepsze poznanie i szacunek dla różnorodnego dziedzictwa i kultury ludności pochodzenia afrykańskiego. Służą propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu międzykulturowego. Pomagają osobom pochodzenia afrykańskiego budować nową tożsamość i przynależność obywatelską.

Zgromadzenie Ogólne zachęca państwa członkowskie, wyspecjalizowane agendy systemu Narodów Zjednoczonych, w ramach ich kompetencji i zasobów, oraz społeczeństwo obywatelskie do podjęcia działań i inicjatyw, które mogą przyczynić się do popularyzacji Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego.

Wybór Mamadou Dioufa nie jest przypadkowy. Wspólnie z założoną przez siebie Fundacją “Afryka Inaczej” działa od kilku lat na rzecz promocji Afryki w Polsce. W Polsce mieszka od 27 lat.

Rok ustanowiony przez ONZ jest o tyle wyjątkowy, że dotyczy ludności pochodzenia afrykańskiego – mówi Diouf. – Rozszerza to krąg osób, którym ten rok jest dedykowany, o diasporę, która żyje w obu Amerykach. Z myślą o Afro-Amerykanach nasza Fundacja po raz kolejny przygotowuje Przegląd Kina Afro-amerykańskiego. Z kolei w maju planujemy świętowanie Dnia Afryki, którego ogólnopolskie obchody przygotowuje Fundacja “Afryka Inaczej”.

p, wykorzystano oficjalny komunikat ONZ w języku polskim

 Dokument bez tytułu