List do europosłów w sprawie skierowania umowy o rybołówstwie z Marokiem do Trybunału

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! List do europosłów w sprawie skierowania umowy o rybołówstwie z Marokiem do Trybunału

“W agendzie Parlamentu Europejskiego na dzień 29 września znajduje się głosowanie nad wnioskiem o uchwalenie rezolucji o skierowanie nowego protokołu do Umowy o rybołówstwie między Unią Europejską a Marokiem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w celu uzyskania opinii dotyczącej zgodności protokołu z prawem międzynarodowym. Western Sahara Resource Watch zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie tego wniosku w głosowaniu”

Szanowni Państwo!

W agendzie Parlamentu Europejskiego na dzień 29 września znajduje się głosowanie nad wnioskiem o uchwalenie rezolucji o skierowanie nowego protokołu do Umowy o rybołówstwie między Unią Europejską a Marokiem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w celu uzyskania opinii dotyczącej zgodności protokołu z prawem międzynarodowym. Western Sahara Resource Watch zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie tego wniosku w głosowaniu.

Obecnie funkcjonująca umowa i podpisany do niej protokół umożliwiają europejskim statkom prowadzenie połowów na wodach Sahary Zachodniej, niesamodzielnego terytorium, które nie jest uznane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ani przez żaden kraj na świecie, jako część Maroka. W związku z tym, wiele instytucji oraz powszechnie szanowanych prawników wyraża opinię, że Umowa łamie prawo międzynarodowe dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych terytoriów niesamodzielnych. Zgodnie z międzynarodowym prawem, wszelka działalność gospodarcza odnosząca się do takich naturalnych zasobów musi być przeprowadzana z korzyścią dla mieszkańców terytoriów niesamodzielnych i zgodnie z ich wolą.

13 lipca 2011 roku Komisja Europejska podpisała dokument przedłużający o rok okres obowiązywania aktualnego Protokołu do Umowy, tym samym ignorując opinię Wydziału Prawnego Parlamentu Europejskiego wydaną w 2009 roku, w której wyraźnie stwierdzono, że porozumienie nie może być traktowane jako zgodne z prawem, gdyż w żadnym razie nie działa na korzyść mieszkańców terytorium Sahary Zachodniej, ani również nie jest zgodne z wyrażoną przez nich wolą. Były radca prawny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Hans Corell, stwierdził, że „to oczywiste, że porozumienie, które nie rozróżnia wód należących do terytorium Sahary Zachodniej i wód należących do terytorium Maroka jest niezgodne z prawem międzynarodowym” (cyt. za New Routes, t.15 (4/2010), strona 13).

W żadnym z raportów przedłożonych Komisji Europejskiej przez władze Maroka w celu uzasadnienia zgodności z prawem obowiązującego porozumienia, nie pojawia się informacja o mieszkańcach Sahary Zachodniej. Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy próbowali przeprowadzić własną ewaluację przestrzegania porozumienia, nie zostali wpuszczeni na teren Maroka.

Nowe prawo wprowadzone przez Traktat Lizboński umożliwia Parlamentowi Europejskiemu zgłaszanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spraw dotyczących prawa międzynarodowego, których zgodność z prawem zostaje poddana w wątpliwość. Biorąc pod uwagę wątpliwości prawne, które towarzyszą Umowie, konieczne jest zwrócenie się z prośbą o udzielenie rady przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

W załączniku znajdziecie Państwo wniosek do wspomnianej powyżej rezolucji. W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Sara Eyckmans
koordynator akcji
Western Sahara Resource Watch

Dowiedz się dlaczego europosłowie powinni głosować nad skierowaniem protokołu do umowy o rybołówstwie między Unią Europejską a Marokiem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?

 Dokument bez tytułu