Kryzys w szkołach podstawowych w RPA

afryka.org Wiadomości Kryzys w szkołach podstawowych w RPA

Międzynarodowe badania instytutu SAIRR dowiodły, że południowoafrykańskie szkoły podstawowe są jednymi z najgorszych na kontynencie.

Podczas badania porównano poziom nauczania w różnych krajach Afryki Wschodniej oraz Południowej i stwierdzono, że w uczniowie RPA są wyraźnie poniżej średniej w czytaniu i matematyce. Tylko co piąty uczeń osiągnął wymagany poziom nauki czytania.

Ta sytuacja ma miejsce pomimo, że RPA ma wśród krajów objętych badaniem jeden z najwyższych dochodów na mieszkańca, a także najwyższy poziom rozwoju gospodarczego i nakładów na edukację.

W odpowiedzi na tak zasadnicze braki w systemie edukacji w RPA, nauczyciele i rodzice postulują “powrót do podstaw” w sposobie nauczania, polegający na skoncentrowaniu się na czytaniu, pisaniu I matematyce. Podnoszona jest również kwestia sprawdzania i podnoszenia kwalifikacji samych nauczycieli.

(maru) 

 Dokument bez tytułu