Konta bankowe już dla uchodźców

afryka.org Wiadomości Konta bankowe już dla uchodźców

Osoby posiadające status uchodźcy będą mogły ubiegać się o założenie rachunku bankowego w RPA, co do tej pory było niemożliwe. Na przeszkodzie stały przepisy Centrum Wywiadu Finansowego (Financial Intelligence Centre -FICA), według których, aby założyć konto w banku, trzeba było przedstawić południowoafrykański dowód tożsamości oraz podać stałe miejsce zameldowania.

Szef FICA, Murray Michel powiedział, że zmiana przepisów zostanie przekazana bankom jak najszybciej, żeby umożliwić uchodźcom korzystanie z ich usług. W ramach umowy z FICA, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RPA zapewni bankom możliwość zweryfikowania autentyczności wydanych uchodźcom dokumentów. Cały proces ma trwać nie dłużej niż dwa dni.

W RPA mieszka wiele osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy, a banki są już zalewane wnioskami o otwarcie kont.

Przedstawiciele rządu RPA skomentowali te decyzję i przyznali, że jest ona zgodna z międzynarodowym dążeniem do umożliwienia uchodźcom na całym świecie godnego życia, przy jednoczesnym zachęcaniu ich do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym kraju, w którym przebywają.

maru

 Dokument bez tytułu