Kobiety przeciwko Boko Haram

afryka.org Wiadomości Kobiety przeciwko Boko Haram

Przedstawicielki malijskich organizacji kobiecych przekazały dla Misji Unii Afrykańskiej ds. Mali i Sahelu (MISAHEL) deklarację, w której potępiają zorganizowane przez grupę Boko Haram porwanie dziewcząt w Nigerii.

Powołując się na protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Narodów dotyczący praw kobiet (tzw. Protokół z Maputo) i Afrykańską Kartę Dziecka (ACRWC – African Charter on the Rights and Welfare of the Child) wezwały wszystkie islamskie autorytety do stanowczego potępienia porwania uczennic a także wezwały rządy, by dokonały wszelkich kroków w celu uwolnienia dziewczyn i niedopuszczenia do powtórzenia się takiej sytuacji.

Organizacje te zapowiedziały na przyszłe tygodnie akcje, które będą miały na celu wzbudzenie większego zainteresowania tą sprawą przez społeczeństwo międzynarodowe i wsparcie pokrzywdzonych rodzin.

W imieniu MISAHEL deklarację przyjął pan Ntolé Kazadi, Naczelnik Wydziału Polityki w MISAHEL. Podziękował on kobiecym organizacjom za wsparcie i działania podejmowane w sprawie umocnienia się bezpieczeństwa w regionie Sahelu.

Daniel Kulhawiec

 Dokument bez tytułu