Jak Europa Środkowo-Wschodnia wspiera Afrykę

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Jak Europa Środkowo-Wschodnia wspiera Afrykę

Upadek żelaznej kurtyny, choć korzystny dla Europy, spowodował znaczne zmniejszenie inwestycji i pomocy rozwojowej dla Afryki w latach 90-tych. Ogromne kwoty z państw rozwiniętych były bowiem kierowane do krajów postkomunistycznych. Jednak obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wymagania Unii Europejskiej oraz znaczne wzbogacenie się państw Europy Środkowo-Wchodniej spowodowały, że powstało tam wiele agencji i fundacji pomocy Afryce.

Jednak nawet Słowenia, najbogatsze z postkomunistycznych państw wstępujących do Unii w 2004 roku, nie zbliżyła się do progu wyznaczonego przez UE- 0,39 procent PKB przeznaczonego na pomoc rozwojową. Słowenia, jak większość państw regionu, skorzystała w latach 90-tych z unijnych programów wspierających rozwój gospodarczy oraz przygotowujących do późniejszego członkostwa. Wsparcie krajów takich jak Polska czy Czechy niestety odbiło się na ilości środków przekazywanych przez Zachód krajom rozwijającym się. Inwestycje bezpośrednie oraz pomoc rozwojowa dla Afryki były w poprzedniej dekadzie znacznie zredukowane z powodu powstania nowej rzeczywistości politycznej w Europie.

Patrząc na problem z perspektywy czasu, wzbogacenie się państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich członkostwo w Unii Europejskiej przynosi korzyści wszystkim- również Afryce. Wymagania, jakie Unia Europejska stawia państwom kandydującym oraz należącym do niej, są stopniowo wypełniane. Wspomniana wcześniej Słowenia, przed 2004 rokiem, okazjonalnie kierowała swą pomoc jedynie do krajów sąsiedzkich dotkniętych wojną. Choć daleko jeszcze do celu-0,39 procent PKB, to od 2004 do 2007 ilość środków kierowanych na pomoc rozwojową wzrosła z 0,1 procent PKB do 0,14. Jest to znacząca kwota, gdyż PKB Słowenii w tym okresie gwałtownie zwiększyło się.

Czechy, jeden z bogatszych nowych członków UE, również znacznie zwiększyły swe zainteresowanie krajami rozwijającymi się. W ostatnich latach podpisano kilkanaście umów bilateralnych z krajami Afryki.

Jak dotąd, to właśnie Polska jest krajem z Europy Środkowo- Wschodniej, który posiada najbardziej rozwinięty system pomocy rozwojowej. Jednak nasz kraj przekazuje środki głównie dla biedniejszych państw Europy Wschodniej. Kraje afrykańskie, z którymi współpracuje Polska to Angola i Tanzania.

Nowi członkowie UE powołali wiele rządowych agencji koordynujących współprace na rzecz rozwoju. Dzięki zwiększonej współpracy z krajami Europy Zachodniej, mogą one korzystać z ich doświadczenia i tradycji. Członkostwo w UE wywarło pozytywny wpływ na kraje byłego bloku wschodniego. Po latach niedostatku mogły się one otworzyć na potrzeby całej społeczności międzynarodowej, a nie tylko skupiać się na własnym podwórku.

Ania Szulakowska

 Dokument bez tytułu