Historia Sahary Zachodniej: Porozumienia madryckie

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Historia Sahary Zachodniej: Porozumienia madryckie

14 listopada 1975 roku Hiszpania zdecydowała się oddać Maroku i Mauretanii, wbrew międzynarodowemu prawu, obszar swojej zachodniosaharyjskiej kolonii. W ten sposób doszło do rozbioru terytorium, którego rdzenni mieszkańcy według obowiązujących norm prawnych, powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w referendum w sprawie przyszłości tej kolonii. Stało się inaczej, i o losie Saharyjczyków nie zdecydowali oni sami, ale Madryt w porozumieniu z dwoma innymi krajami. Niezgodność porozumień z prawem doprowadziła do sytuacji, w której w Afryce nadal funkcjonuje kolonia, wciąż w świetle prawa należąca do Hiszpanii, a okupowana przez Maroko.

Poniższy tekst jest opublikowanym tekstem Porozumienia z Madrytu. W blogu poświęconym Saharze Zachodniej będziemy sukcesywnie publikować dokumenty źródłowe do dziejów Sahary Zachodniej.

14 listopada 1975 roku, delegacje rządów Hiszpanii, Maroka oraz Mauretanii, na spotkaniu w Madrycie oświadczyły, że wyrażają zgodę na następujące zasady:

1. Hiszpania potwierdza swoje postanowienie, wielokrotnie powtórzone dla ONZ, o dekolonizacji terytorium Sahary Zachodniej, porzucając uprawnienia i władzę, które miała wobec Sahary, jako państwo zarządzające.

2. Zgodnie z ustaleniami i zgodnie z wynikiem negocjacji prowadzonych przez ONZ, Hiszpania niezwłocznie przystąpi do ustanowienia tymczasowej władzy na terytorium Sahary Zachodniej. Władza musi współpracować z Mauretanią i Maroko w porozumieniu z Djemmą. Im zostaną przekazane wszystkie obowiązki i uprawnienia, o których była mowa w poprzednim paragrafie. Uzgadnia się, że Maroko i Mauretania wyznaczą dwóch zastępców gubernatora, aby wspierać Gubernatora Generalnego Sahary w wykonywaniu jego funkcji. Obecność Hiszpanii na tym terytorium zakończy najpóźniej do 28 lutego 1978 roku.

3. Opinia Saharyjczyków, wyrażona przez Djemmę, zostanie uwzględniona.

4. Trzy państwa poinformują Sekretarza Generalnego ONZ o warunkach ustalonych w tym dokumencie, jako o wynikach negocjacji podjętych zgodnie z Artykułem 33 Karty Narodów Zjednoczonych.

5. Trzy państwa oświadczają, że przystają na wszystkie powyższe warunki, w duchu porozumienia i braterstwa, z poszanowaniem zasad Karty ONZ, oraz że zapewnią jak najlepsze warunki dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

6. Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu publikacji w Oficjalnym Biuletynie Państwowym Aktu Dekolonizacji Sahary, upoważniając jednocześnie Hiszpanię do przyjęcia wszelkich warunków ustalonych w tym dokumencie.

Deklaracja została podpisana przez premiera Carlosa Ariasa Navarro ze strony hiszpańskiej, premiera Maroko Ahmeda Osmana oraz Ministra Spraw Zagranicznych Mauretanii Hamdiego Oulda Mouknassa.

 Dokument bez tytułu