Hadza pomogli zrozumieć tajemnicę głosu

afryka.org Wiadomości Hadza pomogli zrozumieć tajemnicę głosu

Ostatnie badania naukowców wskazują na to, że mężczyźni posiadający niższy głos mają przeciętnie więcej dzieci niż panowie wydobywający wysokie dźwięki. Zostały one przeprowadzone na grupie tanzańskich myśliwych znanych jako Hadza, ponieważ nie prowadzą oni kontroli narodzin.

Mężczyźni, którzy wydobywają niższe dźwięki, kiedy mówią, mają przeciętnie o dwoje dzieci więcej. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że kobiety uważają panów operujących basem za bardziej atrakcyjnych i pociągających.

Jak twierdzi Coren Apicella z Departamentu Antropologii Uniwersytetu Harvarda, jest wiele powodów, dla których niski ton i sukces reprodukcyjny mogą być ze sobą powiązane. Głęboki głos sugeruje, że jego właściciel posiada dużą ilość testosteronu, co kobiety odczytują jako informacje, że mężczyzna jest lepszym myśliwym, a tym samym będzie lepszym żywicielem przyszłej rodziny. Albo może być też tak, że mężczyźni z niskim głosem wcześniej rozpoczynają współżycie. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, co za tym tak dokładnie stoi.

Małżeństwa u Hadza nie są zaaranżowane, toteż zarówno kobiety, jak i mężczyźni sami decydują o tym, kogo poślubią. Hadza są monogamistami, ale pozamałżeńskie relacje są bardzo popularne a stopa rozwodów wysoka.

Na potrzeby badań zebrano nagrania głosu 49 mężczyzn i 52 kobiet między 18 a 55 rokiem życia. „Procedura była bardzo prosta” – twierdzi Apicella. – „Jeździłem do dziewięciu różnych wiosek i prosiłem badanych, aby szli ze mną do mojego Land Rovera i mówili słowo „Hujambo” które oznacza „Cześć” do mikrofonu. Następnie badałem daną próbkę głosu i porównywałem z historią reprodukcji każdego z badanych. Pytałem, jak dużo mieli dzieci i ile z nich przetrwało.”

Wyniki wskazywały na to, że im niższy głos miał mężczyzna, tym więcej posiadał potomstwa, natomiast ton głosu nie był powiązany ze śmiertelnością noworodków. Z kolei u kobiet głos nie wpływał w żaden sposób na reprodukcję.

Catherine

 Dokument bez tytułu