Grande Comore jest największa

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Grande Comore jest największa

Grande Comore znana też jako Ngazidia to największa wyspa archipelagu Komorów. Znajduje się na niej stolica państwa, Moroni. I wulkan Karthala, który dominuje w krajobrazie tej wyspy. To właśnie dzięki aktywności wulkanicznej powstał Wielki Komor.

Nazwa Komor pochodzi z dawnego języka suahili. Dosłownie oznacza “miejsce ognia” od “ko-“ i słowa “moro” – ogień. Również do ognia, a właściwie do wulkanu nawiązuje nazwa stolicy wyspy – Moroni.

Grande Comore zamieszkuje prawie 350 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich to Komorczycy. Z kolei w samej stolicy wyspy i Komorów, Moroni, żyje ponad 60 tysięcy ludzi. Prawie wszyscy z nich są potomkami Arabów i Afrykańczyków, którzy osiedlali się na wyspie. Duży wpływ islamu i kultury arabskiej przetrwał do dzisiaj chociażby w wyglądzie Moroni.

Północną część wyspy, prawie 2/3 powierzchni Grande Comore, pokrywa skalista równina, nazywana La Grille. Pozostały, południowy, fragment wyspy należy do wulkanu Karthala o wysokości 2361 metrów n.p.m. Jest to jeden z największych, aktywnych wulkanów na świecie. Co jakiś czas Karthala przypomina o swoim istnieniu rozrzucając popiół i pył nad Wielkim Komorem.

W przeszłości wyspa funkcjonowała podzielona na szereg drobnych sułtanatów. Kiedy w 1570 roku przypłynęły na nią europejski statki w celu uzupełnienia zapasów, była rządzona przez 12 sułtanów. Wszyscy oni uznawali władzę, jednego, naczelnego sułtana, którego prawa zwierzchnie nad pozostałymi władcami wyspy stały się źródłem tarć i konfliktów.

Dopiero w 1886 roku władca jednego z nich, sułtanatu Bambao, którym był Saidi Ali ibn Saidi Omar, zjednoczył wyspę. Jednak interesowali się nią już Francuzi. I w tym samym roku objęli Grande Comore swoim protektoratem.

Po raz pierwszy misja francuska pojawiła się na tej wyspie w 1844 roku. Czterdzieści lat później na Grande Comore przybył francuski kupiec, Léon Humblot, który otrzymał od sułtana Saidi Alego prawo do tak dużej ilości ziemi jaką będzie tylko w stanie wykorzystać. W konsekwencji miał kontrolę nad wszystkim co się na wyspie działo. Został nawet okrzyknięty “białym sułtanem”.

W 1887 roku powstało Societé de la Grande Comore – Léon Humblot et Cie, firma, która tak naprawdę przejęła część obowiązków administracyjnych na wyspie. Jednak Humblot stracił swoje wpływy – on w 1896, a jego firma w 1912 roku. Rok wcześniej – 1911- Francja przyłączyła Grande Comore do swoich posiadłości zamorskich. To był koniec często skłóconych z sobą sułtanatów.

Musiało minąć kolejnych sześćdziesiąt lat, żeby Grand Comore stał się niepodległy. To właśnie w 1975 roku doszło do unifikacji archipelagu. Jednak w latach 90-tych XX wieku doszło do rozpadu Komorów. Anjouan i Moheli ogłosiły secesję. Dopiero w 2002 roku wszystkie trzy wyspy zostały ponownie zjednoczone.Tym razem w luźną federację, z rządem federalnym i rotacyjnie wybieranym (kolejno wyspa po wyspie) prezydentem, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji prezydentów wyspy (pierwszym prezydentem Grande Comore został wybrany Abdou Soulé Elbak). Każda z nich cieszy się autonomią.

Grande Comore cieszy się wciąż małym zainteresowaniem turystów. Przede wszystkim położenie, ale także niestabilna sytuacja polityczna na archipelagu, sprawiają, że Wielki Komor, podobnie jak dwie pozostałe wyspy, nie jest celem masowych wycieczek.

(kofi)

 Dokument bez tytułu