Czy UE uszanuje prawa Sahary Zachodniej?

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Czy UE uszanuje prawa Sahary Zachodniej?

W związku z coraz większym zaangażowaniem zagranicznych firm na terytorium Sahary Zachodniej, wciąż okupowanej przez Maroko, i grabieży jej zasobów przez marokańskie władze, Western Sahara Resource Watch (WSRW), której działania w Polsce koordynuje Paweł Średziński, reprezentujący jednocześnie naszą Fundację, wystosował do polskich europosłów, rozpoczynającej się właśnie kadencji, list otwarty – wkrótce zostanie przekazany bezpośrednio eurodeputowanym – którego fragmenty publikujemy już dziś na Afryka.org:

„W imieniu Western Sahara Resource Watch gratulujemy wyboru do Parlamentu Europejskiego.

Western Sahara Resource Watch (WSRW) to międzynarodowa sieć organizacji i działaczy, którzy badają zaangażowanie gospodarcze firm zagranicznych na terytorium Sahary Zachodniej.

W ramach swoich stosunków z Marokiem, UE ma wyjątkową możliwość aktywnej współpracy w rozwiązywaniu zachodniosaharyjskiego konfliktu. UE wspiera wysiłki ONZ w celu osiągnięcia sprawiedliwego zakończenia nielegalnej okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko, która trwa nieprzerwanie od 1975 roku, pomimo uznania przez wspólnotę międzynarodową prawa Sahary Zachodniej do samostanowienia. Jako członek Parlamentu Europejskiego może Pan odegrać ważną rolę w obronie praw Saharyjczyków, dbając o to, aby rozwój stosunków bilateralnych między UE a Marokiem uwzględniał kwestie związane z Saharą Zachodnią.

WSRW jest poważnie zaniepokojony podejściem UE do problemu Sahary Zachodniej, a w szczególności do dwóch kwestii:

1. Proces zacieśniania stosunków dwustronnych między UE a Marokiem w ramach ustaleń dotyczących Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, powinien służyć zapewnieniu przestrzegania przez Maroko podstawowych praw człowieka ludności żyjącej pod marokańską okupacją, w tym prawa do korzystania z własnych zasobów naturalnych. UE powinna wymagać, jako część swej umowy z Marokiem, monitorowania przestrzegania praw człowieka przez niezależnych obserwatorów.

2. Należy uwzględnić kwestie dotyczące rybołówstwa, w szczególności sprawę kutrów rybackich, które prowadzą połowy na wodach Sahary Zachodniej w ramach Umowy w sprawie rybołówstwa między UE a Marokiem. Zyski z tych połowów wpływają bezpośrednio do Maroka, z pominięciem interesów Sahary Zachodniej. Ten fakt wyraźnie narusza zasady prawne mające zastosowanie do zasobów naturalnych na Terytoriach Zależnych.

WSRW pragnie wyjaśnić, że nie jest przeciwna współdziałaniu pomiędzy UE i Marokiem. Jednakże, jeśli UE nie wykluczy jednoznacznie Sahary Zachodniej z zasięgu terytorialnego ze swojej umowy z Marokiem, osłabi to jej wiarygodność jako wspólnoty szanującej prawo Sahary Zachodniej do samostanowienia i broniącej praw człowieka, a to z kolei zachęci Maroko do podtrzymywania nieuzasadnionych roszczeń dotyczących zachodniosaharyjskiego terytorium.”

Już wkrótce poinformujemy was o kolejnych działaniach, które podejmie nasza Fundacja w ramach działań Western Sahara Resource Watch. Jednocześnie zapraszamy do przyłączenia się do Polskiej Grupy na rzecz Sahary Zachodniej, powołanej w ramach Fundacji „Afryka Inaczej”. Osoby prywatne i organizacje pozarządowe zainteresowane uczestnictwem w tej grupie, mogą kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem WSRW i liderem grupy, Pawłem Średzińskim, drogą e-mailową saharazachodnia@afryka.org. Zachęcamy też do odwiedzin na stronie WSRW.org.

Afryka Inaczej

Przeczytaj więcej o Saharze Zachodniej.

 Dokument bez tytułu