Czy nowi europosłowie zatroszczą się o prawa człowieka?

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Czy nowi europosłowie zatroszczą się o prawa człowieka?

Już wkrótce będziemy mogli wybrać nowych europosłów i europosłanki. W mijającej kadencji polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim nie przejmowała się zbytnio kwestią przestrzegania praw człowieka na terytorium Sahary Zachodniej. Western Sahara Resource Watch wystosował do kandydatów i kandydatek list otwarty z prośbą o przedwyborczą deklarację w sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej z Marokiem.

Piszemy, żeby pogratulować  Panu/Pani nominacji na kandydata w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz, żeby życzyć Panu/Pani powodzenia. Chcemy też poznać Pana/Pani stanowisko w pewnej, konkretnej kwestii.

Gdy odniesie Pan/Pani sukces w wyborach, jednym z wielu problemów, które znajdą się na Pan/Pani biurku będzie na pewno długotrwały konflikt o Saharę Zachodnią.

Od nielegalnej inwazji Maroka w 1975 roku, to terytorium zależne jest obiektem brutalnej okupacji wojskowej z rażącymi naruszeniami  zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz licznych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz  Zgromadzenia Ogólnego.

Poprzez szereg umów dwustronnych, Unia Europejska poprawiła stosunki z Królestwem Maroka pomimo braku poszanowania ze strony Maroka podstawowych praw osób żyjących pod jego nielegalną okupacją oraz uniemożliwienia przeprowadzenia referendum w sprawie utworzenia niezależnego państwa -Sahary Zachodniej, jak nakazuje ONZ i prawo międzynarodowe.  Przedłużająca się marokańska aneksja terytorium prowadzi do dalszego cierpienia ludzi. Zarówno tych mieszkających w obozach dla uchodźców na algierskiej pustyni w obozach uchodźców, jak i tych żyjących pod okupacją.

Pragniemy podkreślić, że WSRW nie przeciwstawia się, samym bliskim dwustronnym relacjom pomiędzy UE i Marokiem.  Jednakże brak jednoznacznego wykluczenia przez UE terytorium Sahary Zachodniej z zakresu porozumień pomiędzy  Unią Europejska, a Marokiem przynosi troskę o chęć zachowania przez Unię Europejską  neutralnego stosunku wobec kwestii Sahary Zachodniej, a tym samym legitymizując nieuzasadnione roszczenia Królestwa Maroka wobec tego obszaru.

Wierzymy, że Unia Europejska jest uprawniona do tego, aby doprowadzić do przełomu w tym długotrwałym konflikcie, który do dziś dnia powoduje łamanie praw człowieka.  Biorąc pod uwagę Maroko jako przede wszystkim partnera handlowego, jak pokazują to negocjacje nad unijno-marokańskim  porozumieniem o wolnym handlu (DCFTA), Unia Europejska może wpłynąć na władze Maroka, żeby przestrzegały prawa międzynarodowego,  szanowały prawa człowieka i zgodnie z umową o zawieszeniu broni podpisaną w 1999 roku pozwoliły na przeprowadzenie referendum.

W związku z powyższym chcemy wiedzieć, czy jeżeli zostanie Pan/Pani wybrany/a na posła do Parlamentu Europejskiego zechce Pan/Pani przyczynić się do podjęcia przez UE działań przeciwko okupacji Sahary Zachodniej i nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych poprzez umowy handlowe, które wykluczą terytorium Sahary z porozumień z Marokiem.

Mamy nadzieje, że Pan/Pani rozumie wielkie znaczenie tej kwestii. WSRW jest przekonane, że wysiłki europosłów są niezbędne do zapewnienia, że dwustronne stosunki UE-Maroko będą lepiej odzwierciedlać rzeczywistość na terytorium w Saharze Zachodniej oraz, że takie działania będą służyć poszanowaniu prawa międzynarodowego.

Czekamy na Pańską/Pani odpowiedź i życzymy powodzenia w nadchodzących wyborach.

 Dokument bez tytułu