Coraz więcej “czarnych diamentów”

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Coraz więcej „czarnych diamentów”

W RPA jest coraz więcej “czarnych diamentów” informują południowoafrykańskie media. Dlaczego? Bo rośnie w siłę afrykańska klasa średnia.

Południowoafrykańskie Biuro Badania Rynku (Bureau of Market Research) podało, że jak wynika z jego badań, w ciągu ostatniej dekady w grupie o największych dochodach (powyżej 750 tys randów rocznie) znacząco wzrosła ilość gospodarstw domowych, których domownikami są czarni Południowoafrykańczycy. W raporcie biuro podało,że ponad połowa  ( 51,5%) wszystkich gospodarstw domowych w kraju znalazła się w grupie o najniższych dochodach (0-50tys randów). Równocześnie w grupie o najwyższych dochodach (powyżej 750 tys. randów) 81% stanowią gospodarstwa domowe białych mieszkańców.

Biuro podkreśla jednak, iż w tej grupie liczba gospodarstw czarnych mieszkańców znacząco wzrosła. W grupach o przychodach od 50-100 tys, 100-300tys  i 300-500tys randów również widoczny jest przyrost afrykańskiej populacji. Jednak najbardziej zauważalny w ciągu ostatnich dwóch lat był wzrost liczby osób o czarnym kolorze skóry w grupie średniej, o dochodach od 100-300 tys. Jedno na sześć (16,8%) afrykańskich gospodarstw znalazło się w tej grupie.

Jak wyglądają wydatki mieszkańców RPA?
 
Wydatki Południowoafrykańczyków wyglądają następująco:
23% – żywność
13% – koszty mieszkaniowe, w tym prąd,
11% – podatek dochodowy
53% – wydatki różne: transport, koszty opieki medycznej i dentystycznej, komunikacja, meble, AGD i RTV itp.  

Biuro podaje, ze czarni Południowoafrykańczycy na żywność wydają 31% swoich dochodów. W miarę przesuwania się w górę na drabinie dochodów, procentowo ich wydatki na produkty spożywcze maleją, wzrastają zaś wydatki mieszkaniowe. Na koniec w raporcie podano, że w 2007 i 2008 roku gospodarstwa te wydały na koszty mieszkaniowe około 10% i dodatkowe 8,1% na ubrania i obuwie.

at

 Dokument bez tytułu