Brudny Mechanizm Czystego Rozwoju ONZ

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Brudny Mechanizm Czystego Rozwoju ONZ

ONZ w ramach projektów Mechanizmu Czystego Rozwoju zastanawia się nad przyłączeniem do niego planowanej farmy wiatrowej, należącej do marokańskiego króla, a położonej na terytorium okupowanej przez Marokańczyków Sahary Zachodniej. Oznaczałoby to finansowe wsparcie dla inwestycji Muhammada VI.

Zachodniosaharyjscy uchodźcy przypominają światu, że międzynarodowe postanowienia dotyczące Sahary Zachodniej, zabraniają traktowania jej obszaru, jako integralnej części Maroka. Wielu z tych uchodźców żyje do dziś w obozach i obawia się, że ONZ w ten sposób rozpocznie legitymizację obecności Maroka na okupowanych ziemiach Sahary. Obejrzyj ich apel.

WSRW

 Dokument bez tytułu