Afrykańskim kobietom…

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Afrykańskim kobietom…

„Wszystkim afrykańskim kobietom, które mogłyby zaistnieć w tej książce". Tak brzmi dedykacja zamieszczona  na trzeciej  stronie książki „Elles font bouger l"Afrique", która ukazała się parę lat temu staraniem AFASPA – Francuskiego Towarzystwa Przyjaźni i Solidarności z Narodami Afryki.

Francuskie „faire bouger" może wiele znaczyć, ale w przypadku bohaterek tej książki oznacza jedno: „oto kobiety, które nadają ton postępowi społecznemu, którego Afryka tak bardzo potrzebuje",  kobiety, których działania i codzienny trud przyczyniają się do polepszenia ich kondycji  w interesie całego społeczeństwa.

Oto portret pięćdziesięciu  kobiet z dwudziestu pięciu afrykańskich krajów,  różnych kultur i pokoleń. Portret tych, które dziś „poruszają  Afryką  i otwierają jej drzwi ku przyszłości. Są dumą  Afryki i Świata".

Kobiety ze świata polityki,  związków zawodowych, artystki, feministki, działaczki społeczne, sportsmenki, obrończynie praw człowieka. Trudno wymienić wszystkie, można ledwie kilka: Oumou Hangar, Zazi Sadou, Lalao Randriamampionona, Marie-Élise Gbedo, Cesária Évora czy Julienne Ondziel-Gnelenga.  Jaka szkoda, że niektóre nazwiska tak niewiele nam mówią, nam, zwykłym zjadaczom chleba.

Pięćdziesiąt wybranych biografii, a przecież równie dobrze mogłoby być pięćdziesiąt czy sto innych.Dlatego tak trafna wydaje się dedykacja autorów i wydawcy.

Dzień Kobiet  powoli się kończy , więc może warto choćby  przez chwilę pomyśleć także o tych wszystkich afrykańskich kobietach, dla których ten dzień wcale nie był dniem świątecznym, tylko codziennym,  trudnym dniem.

Trudnym z wielu różnych  powodów. Dla kobiet zwyczajnych i  nieznanych, których nazwiska nigdy nie znajdą miejsca w książkach i dla tych niezwykłych ,  o których pisze się niekiedy na  pierwszych stronach gazet.

One wszystkie są głosem Afryki.

Elżbieta 

 Dokument bez tytułu