Afrykanie mają swoich rzeczników w Polsce!

afryka.org Czytelnia Habitat Afrykanie mają swoich rzeczników w Polsce!

Afrykańska społeczność w Polsce ma już swoich rzeczników. W ramach projektu prowadzonego przez Fundację „Afryka Inaczej” powstał właśnie stały komitet, w którego skład wchodzą trzej Afrykanie mieszkający w Polsce. Jego celem będzie monitoring wypowiedzi osób publicznych i doniesień medialnych dotyczących Afryki oraz reprezentowanie interesów osób pochodzenia afrykańskiego, mieszkających w Polsce.

Komitet został powołany na specjalnym spotkaniu, które odbyło się w Warszawie. Zebrani na nim Afrykanie wyłonili komitet rzeczniowski w składzie, Anthony Igiehon z Nigerii, Nagmeldin Karamalla z Sudanu i Mamadou Diouf z Senegalu. Rolę sekretariatu Komitetu będzie pełniła Fundacja „Afryka Inaczej”. Komitet jest otwarty na zgłoszenia od innych Afrykanów, którzy chcieliby wziąć udział w jego pracach.

Zbyt często działo się tak, że o Afryce i Afrykanach można było mówić wszystko – mówi Mamadou Diouf jeden z trzech członków Komitetu Rzeczniowskiego Afrykańskiej Społeczności w Polsce. – Osoby publiczne, politycy, dziennikarze, nierzadko wypowiadają się w sposób nierzetelny i nieprawdziwy. Sprzyja to nie tylko utrwalaniu krzywdzących stereotypów, ale prowadzi też do postrzegania nas, Afrykanów, w pogardliwy sposób. Dzięki komitetowi będziemy mogli w sposób oficjalny domagać się sprostowania bądź przeprosin, jeżeli w przestrzeni publicznej pojawią się obraźliwe opinie pod adresem naszej społeczności.

Praktyka pokazuje, że w polskiej przestrzeni publicznej, tak w mediach, jak i w polityce, społeczność afrykańska jest nadal dyskryminowana. W tej sytuacji niezwykle ważne stają się działania rzecznikowskie. W przypadku pojawienia się dyskryminującej Afrykanów i Afrykanki wypowiedzi, komitet będzie podejmował interwencję. Jego wsparciem jest zespół antydyskryminacyjny działający w ramach Rady Programowej Fundacji „Afryka Inaczej”, w której skład wchodzą Afrykanie i Afrykanki mieszkający w Polsce, wśród nich prof. Desire Rasolomampionona, Stephano Sambali, Tobia Hiwot i Daniel Oware. Pełnią oni funkcję doradczą. Wsparciem służą również Polacy, zaangażowani we wsparcie afrykańskiej diaspory w Polsce i związani z Fundacją.

Rzecznik będzie podejmował interwencje w sytuacjach łamania praw Afrykanów w Polsce. W imieniu Fundacji złoży zapytania w przypadku niesprawiedliwego traktowania przez administrację publiczną i służby mundurowe. Z kolei sami Afrykanie i Afrykanki będą mogli uzyskać informacje, które będą mogły im pomóc w omówionych wyżej sytuacjach, dzwoniąc bezpośrednio pod specjalny numer telefonu +48 883 348 287 lub kontaktując się drogą elektroniczną z Fundacją „Afryka Inaczej”, fundacja@afryka.org.
Od lutego br. działał już tymczasowy rzecznik praw społeczności afrykańskiej w Polsce, fundator i Dyrektor Programowy Fundacji, Mamadou Diouf.

Powołanie Komitetu Rzecznikowskiego i zespołu anty-dyskryminacyjnego jest możliwe dzięki realizacji projektu wspieranego przez Fundację im. Stefana Batorego.

 Dokument bez tytułu