afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Afryka i zmiany klimatu

Po zakończonej konferencji panafrykańskiej na temat zmian klimatycznych, która miała miejsce w Nairobi w połowie października br., coraz bardziej oczywiste staje się fakt, że kontynent afrykański zaczyna zastanawiać się nad działaniami zapobiegającymi zmianom klimatu, ze szczególnym naciskiem na fundusze, które te działania mają sfinansować.

Państwa afrykańskie w deklaracji końcowej z konferencji w Nairobi, zatytułowanej „Zmiany klimatyczne: jedna Afryka, jeden głos, jedna pozycja”, jednomyślnie podjęły decyzje o zażądaniu funduszy wielkości 1.5% światowego PNB na pokrycie działań związanych ze złagodzeniem efektów powstałych na skutek ocieplenia klimatu na obszarze kontynentu afrykańskiego.

Nie wiadomo jak państwa bogate odniosą do tego żądania. Okaże się to dopiero podczas szczytu klimatycznego, która odbędzie się w Kopenhadze w grudniu tego roku.

Podczas spotkania przygotowawczego do konferencji w Nairobi, które odbyło się w Yaoundé w lipcu tego roku, państwa afrykańskie jasno zasugerowały, iż nie podpiszą żadnego układu ani rezolucji podczas konferencji w Kopenhadze, jeśli państwa bogate nie podejmą zobowiązania do „zapłaty” $ 200 miliardów rocznie na rzecz państw afrykańskich, w celu podjęcia działań adaptacyjnych do życia w środowisku, dotkniętym przez zmiany klimatu.

Tzw. „fundusze środowiskowe” będą głównym elementem światowej umowy. Państwa rozwijające się twierdzą, iż potrzebują tych funduszy, aby przekształcić swoje gospodarki, w gospodarki korzystające z czystszych technologii przemysłowych. Ponadto, państwa najbiedniejsze potrzebują również gotówki, aby przeciwdziałać takim działaniom środowiskowym jak susza, podnoszący się poziom morza oraz powodzie. Pieniądze, o których mowa, mają być oczywiście oddzielnymi funduszami od tych, które już istnieją, takich jak pomoc rozwojowa czy dwustronne pożyczki.

Konferencja w Nairobi, była kulminacją wieloletnich wysiłków mających na celu uzyskanie jednomyślnej opinii i pozycji państw afrykańskich na temat zmian klimatycznych. Deklaracja z konferencji, zawierająca siedem punktów z konkretnymi celami i działaniami, zostanie przetłumaczona na wiele języków afrykańskich tak, aby była szeroko dostępnym dokumentem.

Dorota

 Dokument bez tytułu