A jak Afrix, L jak… Zostań członkiem społeczności

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej A jak Afrix, L jak… Zostań członkiem społeczności

„Afrix integruje. Afrix pomaga poznać nowych przyjaciół” – pod tymi hasłami Fundacja „Afryka Inaczej” i Collegium Civitas oficjalnie rozpoczynają funkcjonowanie centrum wolontariatu, platformy internetowej i telefonicznej linii pomocy, które powstały w ramach projektu „Wsparcie integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce za pośrednictwem Internetu i wolontariatu”.

A jak Afrix

Afrix.org to wielojęzyczny serwis internetowy, który łączy funkcję społeczności internetowej i serwisu internetowego w czterech językach – polski, francuski, angielski i portugalski. Internet jest obecnie jednym z najpopularniejszych kanałów wymiany informacji. Obecnie największą barierą na samym początku pobytu obywateli państw afrykańskich w Polsce, jest nieznajomość polskiego języka. Dzięki platformie internetowej w czterech językach bariera ta zostałaby złagodzona. Jednocześnie każdy imigrant będzie mógł założyć swój profil, pisać bloga, wymieniać się informacjami, znaleźć pomoc oraz informacje związane z życiem w Polsce i w UE. Ideą platformy jest również wymiana informacji między samymi imigrantami, przebywającymi na terytorium Polski i innych krajów UE. Łatwa dostępność – wystarczy mieć dostęp do Internetu, prosta do zapamiętania i wymówienia nazwa we wszystkich czterech językach są niewątpliwymi atutami tej platformy. Jednocześnie, dzięki zaangażowaniu obywateli państw afrykańskich, adresaci projektu będą mieli ułatwiony kontakt z innymi Afrykanami/Afrykankami przebywającymi w Polsce, którzy na początku ich pobytu mogliby im pomóc we wprowadzeniu ich w polską rzeczywistość. To dopiero wersja beta serwisu, który będzie rozbudowywany w odpowiedzi na potrzeby jego użytkowników.

C jak Centrum Wolontariuszy

W ramach projektu powstało Centrum Wolontariuszy w Collegium Civitas w Warszawie, które prowadzi rekrutację wolontariuszy na potrzeby projektu i kontynuacji zainicjowanych w nim działań. Wolontariusze testują, dokonują tłumaczeń artykułów i informacji, a także pomagają w moderacji serwisu afrix.org, obsłudze numerów telefonicznych i realizacji innych działań przewidzianych w projekcie. Wolontariusze będą prowadzić działalność badawczą w ramach przyszłych projektów. Ważnym elementem pracy Centrum Wolontariatu będzie docieranie z informacją o prowadzonych projektach do osób, którym mają one służyć. W ten sposób powstanie grupa wspierająca proces integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce.

L jak telefoniczna linia wsparcia

W ramach projektu Fundacji „Afryka Inaczej” zostały uruchomione specjalne numery, pod którymi obywatele państw afrykańskich przebywający w Polsce mogą uzyskać poradę i wsparcie bądź odpowiedź na swoje pytania dotyczące pobytu w Polsce. Numery będą obsługiwane w języku polskim, oraz w trzech pozostałych językach, w których będzie platforma internetowa www.afrix.org. Przy jej obsłudze będą zaangażowani Afrykańczycy mieszkający w Polsce i znający polskie realia i język, oraz polscy wolontariusze. Osoby te będą obsługiwać trzy języki (angielski, francuski i portugalski) oraz dodatkowo polski. Telefoniczna linia wsparcia będzie pierwszym kontaktem dla obywateli państw afrykańskich. Osoby ją obsługujące pomogą im w dotarciu m.in. do organizacji zajmujących się pomocą prawną.

Projekt „Wsparcie procesu integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce za pośrednictwem Internetu i wolontariatu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa.

Więcej informacji:

Centrum Wolontariatu w Collegium Civitas, centrumwolontariatu@collegium.edu.pl tel. 0666 119 809:

Fundacja „Afryka Inaczej”, fundacja@afryka.org, tel.: 0883 348 287

 Dokument bez tytułu