Fundacja „Afryka Inaczej” działa od 2008 roku. Od początku zajmuje się kwestiami dotyczącymi postrzegania Afryki i jej mieszkańców w Polsce oraz osobami pochodzenia afrykańskiego, które zamieszkały między Odrą a Bugiem. W tym czasie udało się nam trzykrotnie przebadać polską opinię publiczną, trzykrotnie przeprowadzić monitoring polskich mediów i po raz pierwszy poznać opinie osób pochodzących z Afryki lub polsko-afrykańskich rodzin. Teraz przedstawiamy rekomendacje działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego.

Chcemy, aby zebrana przez nas wiedza służyła szerokiemu gronu instytucji, mediów i organizacji zajmujących się tematami dotyczącymi Afryki i osób pochodzących z tego kontynentu. W tym celu przedstawiamy rekomendacje przygotowane przez zespół złożony z osób pochodzenia afrykańskiego: dr Margaret Amakę Ohia-Nowak i Mamadou Dioufa. W niniejszym opracowaniu dzielą się one swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, jakie warto uwzględnić w planowaniu działań, kształtowaniu krajowych polityk dotyczących migracji i cudzoziemców, i które są ważne osób mogących doświadczać dyskryminacji ze względu na kolor skóry czy pochodzenie.

Chcemy, aby to opracowanie wraz z innymi publikacjami powstałymi w ramach projektu „Afryka po polsku” przyczyniły się do lepszego zrozumienia istoty problemów i pozwoliły poznać potrzeby osób pochodzenia afrykańskiego[1].

Zespół Fundacji „Afryka Inaczej”

Pobierz opracowanie tutaj.

Opracowanie powstało w ramach projektu „Afryka po polsku” dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.


[1] Publikacje Fundacji „Afryka Inaczej” do przeczytania i pobrania na www.afryka.org/media/publikacje/