Zielona energia na Wyspach Zielonego Przylądka

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Zielona energia na Wyspach Zielonego Przylądka

To czym właściwie różnią się Wyspy Zawietrzne i Nawietrzne, skoro na wszystkich wieje tak samo? – dziwi się francuska turystka na międzynarodowym lotnisku na wyspie Sal. Rzeczywiście, pod tym względem dość trudno doszukać się różnic między wyspami Barlavento i Sotavento, bo silne wiatry to jedna z cech charakterystycznych klimatu całego archipelagu.

Pasat wiejący z północnego wschodu i harmatan, suchy i gorący wiatr znad Sahary są odpowiedzialne za długie okresy suszy i ogołocony z roślinności księżycowy krajobraz. Z drugiej strony atlantycki monsun przynosi wyspom zbawienny deszcz, którego wciąż jest za mało. Te silne i regularne wiatry, prawdziwa radość pasjonatów surfingu, mogą stać się wkrótce niezwykle istotnym elementem szerszej strategii Cabo Verde w kwestii polityki energetycznej. Polityki zakładającej wykorzystywanie i rozwój alternatywnych źródeł energii, a szczególnie źródeł odnawialnych.

Zużycie prądu i paliw na Wyspach wzrosło przynajmniej o 10%, co znacznie zwiększa zależność kraju w dziedzinie energetyki od dostawców z zewnątrz. Częste wahania cen ropy na rynkach światowych wystawiają ekonomię Cabo Verde na częste zachwiania i hamują jej rozwój. Ograniczenie zużycia paliw znacznie zmniejszyłoby emisję szkodliwych związków do atmosfery i dla społeczności międzynarodowej byłby to wyraźny sygnał dbałości rządu Cabo Verde o przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian cywilizacyjnych.

Produkcja energii wiatrowej, podobnie jak innych rodzajów energii odnawialnej nie jest na Wyspach Zielonego Przylądka czymś nowym, a charakterystyczny widok wiatrowych turbin wspinających się rzędem po nagich zboczach, choćby na Sâo Vicente, wrósł już na stałe w krajobraz kraju. Jednak do tej pory produkcja ta odgrywała rolę głównie w polityce regionalnej i lokalnej, zaś teraz zaczyna być elementem strategii ekonomicznej w skali całego państwa.

Rząd Wysp Zielonego Przylądka opracował specjalny atlas dla oszacowania możliwości poszczególnych wysp archipelagu, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii wiatrowej. Jak podają źródła zbliżone do oficjalnych, do dyspozycji rządu i ewentualnych inwestorów zostaną oddane wszelkie elementy techniczne i doradcze dla opracowania krótko i długoterminowej strategii państwa w wykorzystaniu energii odnawialnych w energetyce.

"Zasoby wiatru" do wykorzystania w elektrowniach wiatrowych są ogromne. Ocenia się, że w skali całego świata są kilkakrotnie większe niż ilość zużywanej w ciągu roku energii . Jak te naturalne, bogate „zasoby” wykorzysta Cabo Verde,  jeden z najuboższych krajów świata?

Elżbieta Sieradzińska

 Dokument bez tytułu