Zbadamy opinię publiczną i zmonitorujemy media! Nowy projekt naszej Fundacji

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Zbadamy opinię publiczną i zmonitorujemy media! Nowy projekt naszej Fundacji

Fundacja “Afryka Inaczej” rozpoczyna realizację nowego projektu, który pozwoli sprawdzić, jak polskie społeczeństwo postrzega osoby pochodzenia afrykańskiego. Oprócz badań opinii publicznej, zostanie też przeprowadzony roczny monitoring polskich mediów.

Projekt “Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji otrzymanej z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.

W rezultacie projekt dostarczy kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomogą też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy nienawiści. Jednocześnie projekt zajmie się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i odrębne badania, i będzie prowadzony przy bezpośrednim udziale Afrykanów.

Zobacz poprzednie wyniki badań i monitoringu prowadzonych przez naszą Fundację.

FAI

 Dokument bez tytułu