Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego Fundacja ‘Afryka Inaczej” zawiadamia, że w przeprowadzonym przetargu na wykonanie badań opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:

SMG/KRC Poland Media S.A., ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała 100 punktów.

Uzasadnienie przetargu w załączniku.

 Dokument bez tytułu