Zaproszenie do przetargu

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Zaproszenie do przetargu

W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie badań opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z poniższym załącznikiem.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wykonanie badań opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce Fundacja “Afryka Inaczej” zaprasza do złożenia oferty zgodnie z poniższym załącznikiem.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz).

 Dokument bez tytułu