Zaproszenie: Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

afryka.org Polecamy Zaproszenie: Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Środowisko naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od ponad dziesięciu lat włącza się w bardzo ważny obszar badawczy, jakim jest kontynent afrykański. Pragniemy, aby konferencje naukowe, organizowane przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych stały się platformą szeroko rozumianej debaty wokół tema­tyki afrykanistycznej i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów różnych dziedzin naukowych, zajmujących się Afryką.

Tematem najbliższej konferencji jest „Afryka w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Kontynent afrykański wydaje się słabym ogniwem systemu bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Blisko 70% działalności Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczy spraw afrykańskich. Afryka jest głównym teatrem działań pokojowych ONZ.

Organizatorzy pragną, aby uczestnicy Konferencji patrzyli na proponowane aspekty w jak najszerszym aspekcie, włączając teorię oraz metodologię badań nad bezpieczeństwem w ramach ewolucji teorii stosunków międzynarodowych. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie niestabilność polityczna będzie miała wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji oraz dyskusji nad bezpieczeństwem kontynentu afrykańskiego w ramach bezpieczeństwa międzynarodowego.

W ramach tematu konfrencji proponujemy następujące zagadnienia:

– bezpieczeństwo klimatyczne

– bezpieczeństwo żywnościowe

– bezpieczeństwo zdrowotne

– bezpieczeństwo społeczne

– bezpieczeństwo kulturowe

– bezpieczeństwo ekologiczne

– bezpieczeństwo demograficzne

– bezpieczeństwo informacyjne

– zmiany konstytucji w celu utrzymania się przy władzy

– separatyzm

– konflikty etniczne

– konflikty religijne

– geopolityczne rywalizacje obcych mocarstw

– terroryzm

– migracje

Konferencja naukowa odbędzie się w Olsztynie w dniach 23-24 maja 2015 roku

Język obrad: polski, angielski, francuski.

Koszty udziału w konferencji ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Termin zgłoszeń: do 30.03.2016 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu zostanie przekazana 7 kwietnia 2016 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

W ramach opłaty zapewniamy:

– druk w serii naukowej „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” (rozdział w monografii),

– materiały konferencyjne,

– obiad oraz okolicznościową kolację w dniu konferencji,

– przerwy kawowe.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wnieść do 30 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje:

dr hab. Bara Ndiaye, tel.  606 719 498

fax: (89) 524 64 40

e-mail: bara.ndiaye@uwm.edu.pl

Komitet naukowy

prof. Chérif Daha Ba

dr Mamadou Bah

prof. dr hab. Daniel Boćkowski

dr Mamadou Diouf

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko

prof. zw. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr hab. Bara NDiaye (przewodniczący)

dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM 

dr Paweł Letko (sekretarz)

mgr Dominika Myślak

mgr Martyna Siudak

 Dokument bez tytułu