Zagłosujcie przeciwko porozumieniu z Marokiem

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Zagłosujcie przeciwko porozumieniu z Marokiem

10 grudnia Parlament Europejski (PE) będzie głosował za przyjęciem rezolucji, umożliwiającej zatwierdzenie kontrowersyjnego porozumienia z Marokiem. Jeżeli europosłowie poprą nowe zapisy, będziemy dopłacać z publicznych funduszy do grabieży zasobów ryb w wodach stanowiących integralną część Sahary Zachodniej, a znajdujących się pod marokańską okupacją.  UE musi bowiem płacić Maroku za możliwość prowadzenia połowów.

Porozumienie do spraw rybołówstwa, jakie podpisałaby UE z Marokiem stoi w sprzeczności z międzynarodowym krajem. Jest też niespójne ze stanowiskiem wszystkich krajów członkowskich wspólnoty, które nie uznały w oficjalny sposób okupacji Sahary Zachodniej. Tym razem może znów stać się inaczej, bo UE postanowiła wrócić do porozumień z Marokiem, po odrzuceniu wniosku o przyjęcie protokołu w 2011 roku.

Po dwóch latach znów wraca pomysł fatalnego w skutkach porozumienia. Pomimo opinii służb prawnych PE, które w 2009 roku rekomendowały zawieszenie porozumień z Marokiem w sprawie połowów europejskich statków na wodach tego kraju,  kwestia współpracy z Rabatem wróciła na unijne forum.

Problem z porozumieniami dotyczącymi rybołówstwa wiąże się z brakiem gwarancji dla uszanowania statusu terytorium Sahary Zachodniej. Połowy odbywałyby się na zachodniosaharyjskich wodach, traktowanych w protokole i porozumieniach, jako część Maroka, co wzmacniałoby uzasadnienie dla obecności marokańskich wojsk na okupowanym obszarze. Porozumienie nie gwarantuje również prawowitym mieszkańcom Sahary Zachodniej udziału w zyskach związanych z przywróceniem porozumień.  

Tymczasem sytuacja związana z przestrzeganiem praw człowieka na Saharze Zachodniej wciąż daleka jest od obowiązujących standardów. Marokańskie służby bezpieczeństwa i wojsko torturują i przetrzymują w więzieniach działaczy praw człowieka, co potwierdzają raporty międzynarodowych organizacji pozarządowych. W marcu 2013, kiedy grupa eurodeputowanych chciała sprawdzić, jak wygląda przestrzeganie praw na Saharze Zachodniej, została wydalona przez Marokańczyków.  

Organizacje pozarządowe działające na rzecz przestrzegania praw człowieka apelują do członków PE o zagłosowanie przeciwko przyjęciu rezolucji. Zachęcamy do wysyłania tej wiadomości również do polskich europosłów. Przypominamy adresatów:

Jan Kozłowski

Michał Kamiński

Filip Kaczmarek

Marek Siwiec

Bogusław Sonik

Jacek Włosowicz

Wojciech Olejniczak

Rafał Trzaskowski

Elżbieta Lukacijewska

Arkadiusz  Bratkowski

Jolanta Hibner

Sławomir Witold Nitras

Tadeusz  Zwiefka

Jacek Saryusz-Wolski

Małgorzata  Handzlik

Róża von Thun und Hohenstein

Joanna Skrzydlewska

Jacek Kurski

Konrad Szymański

Lidia Geringer de Oedenberg

Jarosław Kalinowski

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Jarosław  Wałęsa

Tadeusz  Cymański

Marek  Migalski

Adam  Gierek

Ryszard  Legutko

Lena Kolarska-Bobińska

Janusz Władysław  Zemke

Jan  Olbrycht

Paweł  Zalewski

Bogdan  Marcinkiewicz

Danuta Jazłowiecka

Janusz Wojciechowski

Tomasz   Poręba

Danuta    Hübner

Ryszard Czarnecki

Artur   Zasada

Zbigniew  Ziobro

Marek  Gróbarczyk

Bogusław  Liberadzki

Piotr    Borys

Andrzej Grzyb

Adam  Bielan

Joanna Senyszyn

Czesław  Siekierski

Mirosław  Piotrowski

Krzysztof  Lisek

Jacek   Protasiewicz

Paweł  Kowal

 Dokument bez tytułu